Podejmij się najpiękniejszego zawodu świata – rekrutacja 2023/2024 na kierunek Położnictwo na WUMed

Podejmij się najpiękniejszego zawodu świata – rekrutacja 2023/2024 na kierunek Położnictwo na WUMed

Studia Warszawa - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

16.06.2023

Podejmij się najpiękniejszego zawodu świata –  rekrutacja 2023/2024 na kierunek Położnictwo na WUMed

Rekrutacja na studia wkracza w kolejną fazę. Kandydaci mogą wybierać spośród licznych kierunków, także tych przygotowujących do wykonywania określonych zawodów. Do osób, które marzą o zawodzie położnej i położnika, nazywanego najpiękniejszym zawodem świata, z propozycją wychodzi Warszawska Uczelnia Medyczna. 

Położnictwo to zawód, który bez cienia wątpliwości można nazwać szczególnym i wyjątkowym. To profesja wymagająca nie tylko dogłębnej wiedzy i licznych umiejętności, ale także jasno określonych cech osobowości, wśród których wymienić można między innymi: empatię, chęć niesienia pomocy, otwartość, rzetelność, jak również kreatywność i zdolność szybkiego podejmowania decyzji. Jest to zawód niełatwy, ale dzięki temu również nie nudny, sprawiający że każdy dzień pracy wygląda inaczej.  

Wspomniane cechy osobowości to coś, co trudno pozyskać w toku kształcenia. Natomiast zdobycie wiedzy i umiejętności, które stanowią podstawę do profesjonalnego wykonywania obowiązków zapewnia nauka w jak najlepszym miejscu, pod okiem specjalistów. Kierunek Położnictwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej prowadzony jest w ramach studiów licencjackich, licencjackich pomostowych oraz magisterskich. Czym one się różnią i pozyskanie jakich kwalifikacji oferują?  

 

Studia w WUMed 

Ukończenie studiów pierwszego stopnia oraz otrzymanie dyplomu licencjata umożliwia – po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu – rozpoczęcie pracy na stanowisku położnej i położnika. Dwustopniowy system kształcenia oferowany w Warszawskiej Uczelni Medycznej umożliwia kontynuowanie nauki z jednoczesnym praktykowaniem zawodu, zwłaszcza że studia stopnia drugiego znacznie poszerzają zakres kompetencji, dotyczący przede wszystkim specjalistycznej i samodzielnej opieki nad pacjentką i dzieckiem, w aspekcie rozpoznawania nieprawidłowości przebiegu porodu i połogu.

A czym są studia pomostowe? To propozycja kształcenia adresowana do osób już pracujących w zawodzie, które pragną podnieść swoje kwalifikacje, a po ukończeniu nauki otrzymać tytuł licencjata położnictwa. Ponadto, absolwenci tej formy studiów również mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.

  

Dlaczego WUMed?  

Wybór odpowiedniej uczelni jest niezwykle istotny, szczególnie wtedy, gdy chodzi o pozyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodów medycznych. Atutem Warszawskiej Uczelni Medycznej są zarówno programy nauczania, kładące nacisk na praktyczny wymiar kształcenia, jak również wykładowcy – doświadczeni praktycy, dzielący się ze studentami obszerną wiedzą oraz tajnikami swoich profesji. Jedną z tych osób jest mgr Małgorzata Kujko- Wiśniewska, położna i wykładowczyni WUMed.  

„Nieprzypadkowo zdecydowałam się na współpracę z Warszawską Uczelnią Medyczną, której priorytetem jest praktyczna nauka zawodów medycznych i tych z zakresu nauk o zdrowiu. Jako wykładowca WUMed mogę być realizatorem  procesu nauczania, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie wprost z sali porodowej. Na zajęciach staram się przekazać studentom przede wszystkim tajniki praktyki położniczej - jak pracować z pacjentką w porodzie, jak wykorzystywać niefarmakologiczne metody zmniejszania bólu porodowego, jak rozwiązywać problemy dotyczące laktacji.” – wyjaśnia. 

 

Nie tylko Położnictwo 

Położnictwo to nie jedyna propozycja kształcenia, którą odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Warszawskiej Uczelni Medycznej. W obszarze kształcenia medycznego, kandydaci mogą podjąć studia na kierunkach: Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Fizjoterapia. WUMed oferuje także kierunki z zakresu nauk o zdrowiu: Dietetykę oraz Kosmetologię.

Komentarze (0)