Studia Katowice i woj. śląskie - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

19.06.2023

Trwają egzaminy wstępne na ASP w Katowicach

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach rozpoczęła się 24 kwietnia 2023 r. I etap rekrutacji na studia magisterskie zakończył się 31 maja 2023 r., z kolei kandydaci na studia pierwszego stopnia mieli czas do 7 czerwca 2023 r. na dokonanie elektronicznej rejestracji. W ofercie edukacyjnej ASP w Katowicach znajdują się cztery kierunki studiów: grafika, malarstwo, projektowanie graficzne oraz wzornictwo.

 

Kierunki studiów oferowane na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

W roku akademickim kandydaci na studia 2023/2024 na ASP w Katowicach mieli do wyboru cztery kierunki studiów:

  • Grafika jest kierunkiem jednolitym magisterskim realizowanym w formie stacjonarnej. Studenci kierunku są wyposażani w ugruntowaną i kompleksową wiedzę teoretyczną, umiejętności oraz świadomość artystyczną. Absolwent grafiki może podjąć się pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach, instytucjach kultury, kolejną ścieżką kariery jest rozpoczęcie własnej działalności artystycznej.

 

  • Malarstwo jest kierunkiem jednolitym magisterskim realizowanym w formie stacjonarnej. Podczas kształcenia student zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną z rzeźby, rysunku, malarstwa oraz pokrewnych dyscyplin, dzięki której może bez problemu posługiwać się zarówno klasycznymi metodami, jak i współczesnymi środkami przekazu artystycznego.

 

  • Projektowanie graficzne jest kierunkiem I i II stopnia realizowanym w formie stacjonarnej. Studia I stopnia przyczynią się do rozwoju twórczego, intelektualnego oraz uzdolnień technicznych studenta w dziedzinach: fotografii, grafice edytorskiej, projektowaniu plakatu, ilustracji, książki, typografii, projektowaniu krojów pism, identyfikacji wizualnej, informacji wizualnej, wizerunku i promocji, publikacjach cyfrowych, działaniach multimedialnych, edycji dźwięku oraz animacji i grach komputerowych.

 

  • Wzornictwo jest kierunkiem I i II stopnia realizowanym w formie stacjonarnej, przygotowującym studentów do pracy o charakterze projektowym. Absolwent może podjąć współpracę z producentami, samorządami, instytucjami kultury oraz organizacjami społecznymi. Studia na kierunku wzornictwo wiążą się wyborem specjalizacji: projektowania produktu, przestrzeni publicznej, projektowania systemów komunikacji wizualnej, tożsamości wizualnej, komunikacji społecznej oraz projektowania usług.

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024 na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wystartowała pod koniec kwietnia. Kandydaci studiów jednolitych magisterskich musieli dokonać elektronicznej rejestracji do 31 maja 2023 r., z kolei kandydaci studiów pierwszego stopnia w terminie do 7 czerwca 2023 r.

Rekrutacja na uczelnie artystyczne jest wieloetapowa, jej niezbędnym elementem są egzaminy praktyczne. Poniżej prezentujemy harmonogram tegorocznych egzaminów wstępnych:

  • studia jednolite magisterskie (grafika i malarstwo)

I etap: 5 – 12 czerwca 2023 r.

Przegląd przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku plików portfolio prac plastycznych kandydatów, bez obecności kandydata.

Ogłoszenie wyników I etapu: 14 czerwca 2023 r.

II etap: odbywa się w ASP

19 czerwca 2023 r. zadanie specjalistyczne

20-26 czerwca 2023 r. – autoprezentacja

 

  • studia I stopnia — wzornictwo

I etap: 15 – 21 czerwca 2023 r.

Przegląd przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku plików portfolio prac plastycznych oraz zadań specjalistycznych kandydatów, bez obecności kandydata.

Ogłoszenie wyników I etapu: 22 czerwca 2023 r.

II etap: 26-27 czerwca 2023 r.

Autoprezentacja – rozmowa kwalifikacyjna stacjonarnie w Akademii

 

  • studia I stopnia — projektowanie graficzne

I etap: 15 – 21 czerwca 2023 r.

Przegląd przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku plików portfolio prac plastycznych oraz zadań specjalistycznych kandydatów, bez obecności kandydata.

Ogłoszenie wyników I etapu: 22 czerwca 2023 r.

II etap: odbywa się w ASP

23 czerwca 2023 r. - zadanie specjalistyczne

27-30 czerwca 2023 r. – autoprezentacja

Komentarze (0)