Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Kandydaci na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w roku akademickim 2023/2024 mają do wyboru 4 kierunki studiów w ramach studiów stacjonarnych. Rekrutacja 2023/2024 na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na CHhAT będzie przeprowadzona w formie online w terminie od 4 maja 2023 do 29 września 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółowe informacje znajdziesz na www.irk.chat.edu.pl

Terminy dodatkowej rekrutacji

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 26 sierpnia 2023 r.
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 20 września 2023 r.
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 21 września 2023 r.
 • Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia: 22 września 2023 r.
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 25 września - 28 września 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR: 29 września 2023 r.

 

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 4 maja do 12 lipca 2023 

Ogłoszenie wyników

21 lipca 2023

Składanie dokumentów

od 17 lipca do 20 lipca 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do 29 września 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.awf.edu.pl/kandydat

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - kierunki studiów 2023/2024

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 4 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (3 kierunki) i drugiego (2 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ChAT mogą aplikować na 4 kierunki studiów stacjonarnych.

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Społecznych
 • studia w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika - Szkoła Doktorska
 • studia w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne - Szkoła Doktorska
 • teologia - Wydział Teologiczny

Dowiedz się więcej: irk.chat.edu.pl

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie to uczelnia o wieloletniej historii, w której kształcą się osoby związane z tradycją ewangelicką, prawosławną i starokatolicką. Jest jedyną ekumeniczną uczelnią akademicką w Polsce, w której studenci mają okazję spotkać teologów, uczonych i duchownych reprezentujących różne Kościoły, jak również poznać różne szkoły teologiczne i różne podejścia metodologiczne w prowadzonych badaniach.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami oraz szacunek wobec odmienności. W murach Akademii studiują bowiem przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje kształcenie w ramach szkoły doktorskiej. Cechą charakterystyczną uczelni jest prowadzenie zajęć, które odbywają się w niewielkich, najwyżej kilkunastoosobowych grupach, co sprzyja nawiązywaniu partnerskich relacji pomiędzy nauczycielem a studentami.

W przestrzeni edukacyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej funkcjonują dwa wydziały: Wydział Nauk Społecznych, prowadzący kształcenie w zakresie Pedagogiki oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także Wydział Teologiczny, realizujący studia na kierunku Teologia w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej i protestanckiej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 04.05.2023 do 12.07.2023
Studia II stopnia od 04.05.2023 do 12.07.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2023 do 12.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2023 do 12.07.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - studia 2023

Kierunki studiów - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie: znaleziono 4

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Komentarze (0)