Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na studia w ASzWoj

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na studia w ASzWoj

Studia Warszawa - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

07.07.2023

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na studia w ASzWoj

Rekrutacja 2023/2024 w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie wystartowała 4 maja 2023 r. Kandydaci stacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich mają czas do 14 lipca 2023 r. na dokonanie rejestracji, wybór kierunku studiów i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. W zeszłorocznej rekrutacji na podium popularności znalazły się następujące kierunki: prawo, logistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne. 
 

Kierunku studiów oferowane na ASzWoj

W ofercie edukacyjnej Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie na rok akademicki 2023/2024 znalazło się 11 kierunków studiów. Kandydaci mogą podjąć studia I stopnia na 10 kierunkach, takich jak np.: historia, lotnictwo oraz bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, II stopnia na 9 kierunkach, takich jak np.: administracja, logistyka oraz bezpieczeństwo narodowe i obrona wewnętrzna, jednolite magisterskie na jednym kierunku, jakim jest prawo.
Program studiów może być realizowany w formie stacjonarnej (11 kierunków) lub niestacjonarnej (10 kierunków). Należy zaznaczyć, że przyjęcie na studia w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie nie jest jednoznaczne z powołaniem do służby wojskowej. Wszystkie kierunki studiów realizowane na Akademii są studiami cywilnymi, aczkolwiek ich ukończenie ułatwia przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. 
W rekrutacji 2022/2023 najbardziej obleganymi kierunkami, biorąc pod uwagę liczbę ogólnych zgłoszeń, okazały się:
  • Prawo: 1154 kandydatów
  • Logistyka: 101 kandydatów
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne: 92 kandydatów
  • Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna: 81 kandydatów
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja: 73 kandydatów
  • Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo: 69 kandydatów

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na ASzWoj 

Rekrutacja 2023/2024 na studia w AszWoj w Warszawie rozpoczęła się 4 maja 2023 r. Kandydaci na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mają czas do 14 lipca 2023 r. na dokonanie elektronicznej rejestracji oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. 19 lipca 2023 r. zostaną opublikowane wyniki I tury rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie.
Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do złożenia dokumentów w ASzWoj w terminie od 20 lipca 2023 r. oraz 4 sierpnia 2023 r. Lista osób przyjętych na studia zostanie opublikowana 10 sierpnia 2023 r. Kolejna tura rekrutacji zostanie rozstrzygnięta w terminie od 11 sierpnia 2023 r. do 22 września 2023 r. 
WAŻNE! Należy pamiętać, że niezłożenie dokumentów w określonym terminie jest równoważne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów.
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kształcąca studentów cywilnych utrzymuje wysoką pozycję na polskim rynku edukacyjnym. Każdy absolwent opuszcza uczelnię, wyposażony w nowoczesną wiedzę, będąc doskonale przygotowanym do wykonania pierwszych kroków zawodowych, aspirując do roli liderów w swoich środowiskach branżowych.
ASzWoj rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku, będąc następczynią i kontynuatorką wieloletniej tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820-1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946). Pielęgnując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza innowacyjne kierunki rozwoju myśli wojskowej, tym samym odpowiadając na aktualne i przyszłe potrzeby wojsk polskich.

Komentarze (0)