Zbliżają się sprawdziany umiejętności fizycznych na studia wojskowe — rekrutacja 2023/2024 na WAT

Zbliżają się sprawdziany umiejętności fizycznych na studia wojskowe — rekrutacja 2023/2024 na WAT

Studia Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

07.07.2023

Zbliżają się sprawdziany umiejętności fizycznych na studia wojskowe — rekrutacja 2023/2024 na WAT

Elektroniczna rejestracja na studia wojskowe zakończyła się 9 czerwca 2023 r. Warunkiem przyjęcia na wybrany kierunek studiów jest pozytywne przejście sprawdzianu umiejętności fizycznych, który odbędzie się w terminach: 10-14 lipca oraz 17-21 lipca 2023 r. Z kolei rekrutacja na studia cywilne nadal trwa. Kandydaci na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mają czas do 14 lipca 2023 na dokonanie elektronicznej rejestracji. 
 

Chemia, inżynieria kosmiczna i satelitarna, a może technologie przełomowe?

Wojskowa Akademia Techniczna przygotowała ofertę 40 kierunków studiów na rok akademicki 2023/2024. Program kształcenia może być realizowany w formie stacjonarnej (39 kierunków) bądź niestacjonarnej (13 kierunków)Kandydaci mogą podjąć:
 • studia cywilne na 27 kierunkach, np.: inżynieria systemów bezzałogowych, bezpieczeństwo narodowe, czy kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • studia wojskowe na 13 kierunkach, np.: informatyka, logistyka ekonomiczna, czy mechanika i budowa maszyn. 
Oferta dydaktyczna WAT na rok akademicki 2023/2024 powiększyła się o 8 nowych kierunków. Studenci od października rozpoczną edukację na kierunkach:
 • mikroelektronika,
 • logistyka ekonomiczna —  studia wojskowe,
 • technologie elektroniczne i telekomunikacyjne — studia wojskowe,
 • budowa dróg i mostów — studia cywilne,
 • geoinformatyka — studia cywilne,
 • administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego — studia cywilne,
 • budownictwo — studia cywilne,
 • technologie przełomowe — studia cywilne.
 
W zeszłorocznej rekrutacji 2022/2023 najbardziej obleganymi kierunkami według ogólnej liczby zgłoszeń były: informatyka, zarządzanie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, logistyka (profil praktyczny), bezpieczeństwo narodowe, budownictwo zrównoważone oraz lotnictwo i kosmonautyka. Z kolei biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, królowały: kryptologia i cyberbezpieczeństwo, informatyka, zarządzanie, logistyka (profil praktyczny), budownictwo zrównoważone, lotnictwo i kosmonautyka oraz geodezja i kataster. 
 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na WAT

Studia wojskowe 
 • Elektroniczna rejestracja: do 9 czerwca 2023 r.
 • Przebieg sprawdzianu umiejętności fizycznych, badania lekarskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 10-14 lipca oraz 17-21 lipca 2023 r. (w zależności od kierunków).
 • Ogłoszenie wyników: 24 lipca 2023 r.
UWAGA! Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą zakwaterowani w obiektach uczelni, która zapewni im również wyżywienie.
 
Studia cywilne
 • Elektroniczna rejestracja: do 14 lipca 2023 r.
 • Wyniki I tury rekrutacji: 21 lipca 2023 r.
 • Dostarczenie dokumentów przez osoby zakwalifikowane: do 27 lipca 2023 r. 
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest uczelnią o siedemdziesięcioletniej tradycji. Misją uczelni jest przygotowanie absolwentów do służenia swoją wiedzą ojczyźnie w aspektach wojskowych i cywilnych. Warto zaznaczyć, że absolwenci WAT są rozchwytywani, zarówno na polskim rynku pracy, jak i w zagranicznych firmach i instytucjach. Celem Wojskowej Akademii Technicznej jest zapewnienie swoim studentom wysokiej jakości kształcenia opartej na wymogach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Akademia nieustannie przyczynia się do rozwoju nauki, stymulując interdyscyplinarne zespoły badawcze do zaangażowania w różnorodnych projektach badawczych w sektorach takich jak np.: inżynieria bezpieczeństwa, energetyka oraz technologiach satelitarnych. Uczelnia jest jednym z wiodących liderów w zakresie kreowania powiązań pomiędzy przemysłem i biznesem a ośrodkami naukowo-badawczymi w kreowaniu i promowaniu innowacji.

Komentarze (0)