Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się w terminie od 1 marca 2023 do 14 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną 17 lipca 2023 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

 Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na wojsko-polskie.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia wojskowe od 1 marca do 9 czerwca 2023
Sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna - studia wojskowe 10-11 lipca oraz 17-18 lipca 2023
Uzupełnienie dokumentów - stuida wojskowe 10-11 lipca oraz 17-18 lipca 2023
Wstępne wyniki rekrutacji - studia wojskowe 10-11 lipca oraz 17-18 lipca 2023
ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na studia 23 sierpnia 2023
Powołania do służby wojskowej od 31 sierpnia do 1 września 2023

Elektroniczna rejestracja I tura - studia cywilne 

od 1 marca do 14 lipca 2023

Ogłoszenie wyników I tura - studia cywilne

17 lipca 2023

Składanie dokumentów I tura - studia cywilne

do 21 lipca 2023

Elektroniczna rejestracja II tura - studia cywilne (w przypadku niewypełenienia limitu miejsc)

b.d.

Ogłoszenie wyników II tura - studia cywilne

b.d

Składanie dokumentów II tura - studia cywilne

b.d

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia cywilne

b.d.

Ogłoszenie wyników b.d

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na wojsko-polskie.pl

 

Harmonogram rekrutacji na studia cywilne znajdziesz tutaj

Harmonogram rekrutacji na studia wojskowe znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki - rekrutacja 2023/2024

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (24 kierunki) i drugiego (17 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (15 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WAT mogą aplikować na 40 kierunków studiów stacjonarnych oraz 12 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki 2023/2024

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Biogospodarka - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Budowa dróg i mostów - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Budownictwo - studia wojskowe - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Chemia - Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Chemia - studia wojskowe - Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektroniki
 • Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe - Wydział Elektroniki
 • Energetyka - Wydział Elektroniki
 • Geodezja i kartografia - studia wojskowe - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Geodezja i kataster - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Geoinformatyka - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Informatyka - Wydział Cybernetyki
 • Informatyka - studia wojskowe - Wydział Cybernetyki
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Inżynieria geoprzestrzenna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna - Instytut Optoelektroniki
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Inżynieria systemów bezzałogowych - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - Wydział Cybernetyki
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe - Wydział Cybernetyki
 • Logistyka - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Logistyka - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Logistyka - studia wojskowe - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Lotnictwo i kosmonautyka - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Mechatronika - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Mechatronika - studia wojskowe - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Mikroelektronika - Wydział Elektroniki
 • Obronność państwa - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Optoelektronika - Instytut Optoelektroniki
 • Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - studia wojskowe - Wydział Elektroniki
 • Technologie przełomowe - Instytut Optoelektroniki
 • Zarządzanie - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Dowiedz się więcej: www.wojsko-polskie.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Wojskowa Akademia Techniczna

Na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Wojskową Akademię Techniczną kandydaci mogli wybierać między 35 kierunkami studiów. Do najczęściej wybieranych kierunków możemy zaliczyć takie, jak: informatyka, zarządzanie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, logistyka (profil praktyczny), bezpieczeństwo narodowe, budownictwo zrównoważone, lotnictwo i kosmonautyka.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

Na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie przygotowujące do pracy zawodowego żołnierza na Wojskową Akademię Techniczną rekrutowało 1901 kandydatów.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Wojskową Akademię Techniczną obejmowała 35 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studia stacjonarne zarejestrowało się 6033 kandydatów z kolei na studia niestacjonarne 530.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Wojskową Akademię Techniczną według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów możemy zaliczyć: informatykę (901), zarządzanie (448), kryptologię i cyberbezpieczeństwo (368), logistykę (profil praktyczny) (270), bezpieczeństwo narodowe (205), budownictwo zrównoważone (180), lotnictwo i kosmonautykę (165).

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Wojskowa Akademia Techniczna

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Wojskową Akademię Techniczną kandydaci mogli wybierać między 35 kierunkami studiów. Do najczęściej wybieranych kierunków możemy zaliczyć takie, jak: informatyka, logistyka, logistyka (profil praktyczny), bezpieczeństwo narodowe, budownictwo zrównoważone, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, logistyka (profil ogólnoakademicki), mechatronika oraz lotnictwo i kosmonautyka.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie przygotowujące do pracy zawodowego żołnierza na Wojskową Akademię Techniczną rekrutowało 2217 kandydatów, w tym m.in. na budownictwo (130), chemię (123), elektronikę i telekomunikację (182), geodezję i kartografię (182), informatykę (179), kryptologię i cyberbezpieczeństwo (223) oraz na logistykę (566).

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Wojskową Akademię Techniczną obejmowała 35 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studia stacjonarne zarejestrowało się 5194 kandydatów z kolei na studia niestacjonarne 1294.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Wojskową Akademię Techniczną według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów możemy zaliczyć: informatykę (1188), logistykę (566), logistykę (profil praktyczny) (393), bezpieczeństwo narodowe (339), budownictwo zrównoważone (310), kryptologię i cyberbezpieczeństwo (223), logistykę (profil ogólnoakademicki) (219), mechatronikę (214) oraz lotnictwo i kosmonautykę (214).

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest publiczną uczelnią nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jej misją jest przede wszystkim służba Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk inżynieryjno- technicznych, ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie realizuje studia wojskowe oraz studia cywilne. Kształcenie w ramach tych pierwszych odbywa się na kierunkach realizowanych na jednolitych studiach magisterskich. Studenci studiów wojskowych powoływani są do służby kandydackiej i tym samym, od pierwszego dnia nauki, stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Studia cywilne natomiast przebiegają w sposób standardowy i w Wojskowej Akademii Technicznej dzielą się na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia.

Ponadto, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Studenci studiów cywilnych otrzymują możliwość uczestnictwa w najpopularniejszym programie wymiany, czyli Erasmus+.

W obszarze studiów wojskowych występują takie kierunki jak: Budownictwo, Chemia, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kartografia, Informatyka, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka, Logistyka ekonomiczna, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika. 

W katalogu studiów cywilnych widnieją: Bezpieczeństwo narodowe, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Biogospodarka, Budownictwo zrównoważone, Chemia, Energetyka, Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kataster, Informatyka, Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria geoprzestrzenna, Inżynieria kosmiczna i satelitarna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria systemów bezzałogowych, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka o profilu praktycznym, Logistyka o profilu ogólnoakademickim, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Obronność państwa, Optoelektronika, Zarządzanie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.03.2023 do 14.07.2023 od 01.03.2023 do 14.07.2023
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2023 do 14.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2023 do 14.07.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - studia 2023

Kierunki studiów - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: znaleziono 41

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biogospodarka
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia

stacjonarne

Budowa dróg i mostów
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo - studia wojskowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

jednolite

stacjonarne

Chemia
Wydział Nowych Technologii i Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia - studia wojskowe
Wydział Nowych Technologii i Chemii

jednolite

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe
Wydział Elektroniki

jednolite

stacjonarne

Energetyka
Wydział Elektroniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i kartografia - studia wojskowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

jednolite

stacjonarne

Geodezja i kataster
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

jednolite

stacjonarne

Informatyka
Wydział Cybernetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka - studia wojskowe
Wydział Cybernetyki

jednolite

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

jednolite

stacjonarne

Inżynieria geoprzestrzenna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Instytut Optoelektroniki

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Nowych Technologii i Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria systemów bezzałogowych
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

I stopnia

stacjonarne

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wydział Cybernetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe
Wydział Cybernetyki

jednolite

stacjonarne

Logistyka
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka - studia wojskowe
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

jednolite

stacjonarne

Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

jednolite

stacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

jednolite

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe
Wydział Inżynierii Mechanicznej

jednolite

stacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika - studia wojskowe
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

jednolite

stacjonarne

Mikroelektronika
Wydział Elektroniki

II stopnia

stacjonarne

Obronność państwa
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Optoelektronika
Instytut Optoelektroniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - studia wojskowe
Wydział Elektroniki

jednolite

stacjonarne

Technologie przełomowe
Instytut Optoelektroniki

jednolite

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)