Druga tura rekrutacji 2023/2024 na studia w Warszawie

Druga tura rekrutacji 2023/2024 na studia w Warszawie

Studia Warszawa - Politechnika Warszawska

04.08.2023

Druga tura rekrutacji 2023/2024 na studia w Warszawie

Pierwsza tura rekrutacji 2023/2024 na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w znacznej większości publicznych warszawskich uczelniach dobiegła końca. Kandydaci poznali wyniki rekrutacji w lipcu. Niektórzy musieli zmierzyć się z negatywną decyzją o przyjęcie na studia, kolejni, z różnych przyczyn, nie mogli wziąć udziału w pierwszej turze rekrutacji. Kolejna tura rekrutacji na studia 2023/2024 w Warszawie już wystartowała. Druga tura jest dodatkową szansą dla tych, którzy potrzebowali więcej czasu na podjęcie decyzji lub chcieli poprawić swoje wyniki aplikacji.
 

Wyniki pierwszej tury rekrutacji 2023/2024

Tegoroczna rekrutacja na studia w Warszawie na uczelniach publicznych wystartowała w marcu 2023, wraz z rozpoczęciem naboru do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Potencjalni studenci mieli do wyboru aż 489 kierunki, w tym 153 kierunki studiów stacjonarnych i 88 kierunków studiów niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz 133 kierunki na studiach stacjonarnych i 74 kierunki na studiach niestacjonarnych na poziomie magisterskim. Pierwszy nabór na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w uczelniach publicznych zakończył się w pierwszej połowie lipca. Kandydaci poznali wyniki rekrutacji w terminie do 20 lipca 2023 r. 
Absolwenci szkół średnich, podczas rekrutacji 2023/2024 na studia w Warszawie, najchętniej wybierali kierunki takie jak: psychologia, zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, informatyka, filologia angielska, prawo, zarządzanie finansami i rachunkowość, budownictwo oraz informatyka stosowana.
 

Dodatkowa rekrutacja 2023/2024 na studia w Warszawie

Trwa rekrutacja uzupełniająca na studia 2023/2024 w Warszawie. Uczelnie uruchomiły drugą turę rekrutacji na kierunki, na których nie zostały wypełnione wszystkie miejsca. W lipcu rozpoczął się dodatkowy nabór na następujące uczelnie: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (14.07), Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (14.07) oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (26.07). Kandydaci drugiej tury rekrutacji na: Politechnikę Warszawską, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie mogą rejestrować się na studia od 1 sierpnia 2023 r.
Z kolei, absolwenci szkół średnich pragnących rozpocząć naukę na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie mogą zapisać się na studia na wybranym kierunku od 4 sierpnia 2023 r. Na pozostałych uczelniach w Warszawie rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się nieco później. W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będzie to termin od 08.08.2023 r., a w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytecie Warszawskim od 17.08.2023 r.
 

Rekrutacja uzupełniająca na studia 2023/2024 w Warszawie potrwa kolejno do:

  • 23.08.2023 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
  • 25.08.2023 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  • 28.08.2023 r. w Politechnice Warszawskiej
  • 08.09.2023 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
  • 11.09.2023 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • 11.09.2023 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • 11.09.2023 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • 11.09.2023 r. w Uniwersytecie Warszawskim
  • 15.09.2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
  • 20.09.2023 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

 

Komentarze (0)