Dodatkowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie

Dodatkowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie

Studia Częstochowa - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

08.08.2023

Dodatkowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie 

Druga tura rekrutacji na studia w UJD w Częstochowie na rok akademicki 2023/2024 ruszyła 24 lipca 2023 r. Poprzednia tura zakończyła się 10 lipca, a wyniki zostały ogłoszone 14 lipca 2023 r. W tegorocznej rekrutacji kandydaci złożyli aż 6 tysięcy aplikacji. Najbardziej obleganymi kierunkami studiów okazały się: kierunek lekarski, psychologia i prawo.
 

Wyniki pierwszej tury rekrutacji 

Kandydaci tegorocznej rekrutacji mieli do wyboru ponad 60 kierunków studiów. Najliczniejsza grupa absolwentów szkół średnich aplikowała na stacjonarny kierunek jednolitych studiów magisterskich — lekarski. Ogólna liczba kandydatów na ten kierunek wyniosła aż 1932! Psychologia również cieszyła się dużą popularnością, bowiem aplikowało na nią 488 kandydatów. Prawo zajęło ostatnie miejsce na podium pod względem największej ilości zgłoszeń na kierunek z 349 aplikantami. 
Z kolei na fizjoterapię i filologię angielską zgłosiło się ponad 200 kandydatów. Do grona najpopularniejszych kierunków pierwszej tury rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie zaliczają się również: kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (174 kandydatów), pielęgniarstwo (155 kandydatów), dietetyka (131 kandydatów) oraz psychologia (105 kandydatów).
 

Harmonogram II tury rekrutacji 2023/2024 na UJD w Częstochowie

Dodatkowa rekrutacja na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/2024 ruszyła 24 lipca. W systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata w zakładce "Oferta" widnieje lista kierunków, na które można składać aplikacje.
W terminie do 12 września 2023 r. osoby aplikujące zobowiązane są do dokonania elektronicznej rejestracji oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. WAŻNE! Opłata powinna wpłynąć na konto uczelni do 13 września 2023 r. Również 13 września 2023 r. odbędzie się sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne, szczegóły dotyczące przeprowadzenia egzaminów dostępne są w katalogach odpowiednich kierunków studiów. 
Listy rankingowe zostaną ogłoszone 14 września 2023 r. o godzinie 10:00 na osobistych kontach kandydatów. Tego samego dnia od godziny 12:00 do godziny 15:00 osoby zakwalifikowane do przyjęcia mogą już dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów na uczelnię. Dokumenty można również składać 15 września w godzinach 10:00-14:00 i 16 września w godzinach 9:00-12:00. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 18 września 2023 r. o godzinie 10:00.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Komentarze (0)