UJD w Częstochowie w gronie Uniwersytetów Europejskich

UJD w Częstochowie w gronie Uniwersytetów Europejskich

Studia Częstochowa - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

09.08.2023

UJD w Częstochowie w gronie Uniwersytetów Europejskich

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie jest członkiem COLOURS. Sojusz ten uzyskał status Uniwersytetu Europejskiego. Efektem współpracy będzie realizacja projektu w ramach konsorcjum o akronimie COLOURS.
 

Status Uniwersytetu Europejskiego

Jak podkreślała JM Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, uczelnia dołączyła do nielicznego grona polski szkół wyższych, które mogą pochwalić się statusem Uniwersytetu Europejskiego. Rektor pokłada nadzieje w skutkach pozyskania tego miana: Liczę, że to zaszczytne miano przyczyni się do budowy jeszcze większego prestiżu wokół naszego ośrodka akademickiego, a także spowoduje, że Uniwersytet będzie jeszcze chętniej wybierany jako miejsce studiów przez kandydatów z innych państw europejskich - mówi.
 

Sojusz COLOURS

European University Alliance COLOURS — COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities jednoczy dziewięć uniwersytetów, w tym 126 tys. studentów oraz 12,3 tys. pracowników akademickich, pochodzących z Chorwacji, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Macedonii Północnej i Łotwy. Ponadto, do instytucji dołączy ponad 50 Partnerów Stowarzyszonych. Będą oni spełniać funkcję współpracowników i multiplikatorów w regionalnych ekosystemach innowacji COLOURS. Sojusz będzie łączył otwarte innowacje, pragnąc nauczać w oparciu o wyzwania i badanie, skupiając się na oddziaływaniach z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
 

Innowacje społeczne i technologiczne

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji zarówno społecznych, jak i technologicznych, mających wpływ na ponad 21 milionów obywateli! Wszystkie uniwersytety, będące członkami COLOURS, zaliczają się do grona regionalnych motorów innowacji. Łączy je głębokie zaangażowanie w:
  • wspieranie głębokiej transformacji instytucji akademickich, poprzez wprowadzenie bardziej barwnej definicji doskonałości akademickiej,
  • wzmacnianie zrównoważonego i partycypacyjnego rozwoju regionalnego w całej Europie,
  • przyczynianie się do potrójnej transformacji europejskich regionów: ekologicznej, cyfrowej i społecznej.
Warto zaznaczyć, że 63 innowacyjne CoLab będą angażować ponad 3 tysiące studentów oraz interesariuszy. Współtworzeniu będą sprzyjały 27 studenckie Hackatony. Włączenie badań opartych na badaniach i edukacji do istniejących programów nauczania nastąpi dzięki 10 wydarzeniom IMAGINE i 90 otwartym projektom stażowym. Studenci doświadczą multidsycyplinarności edukacyjnej dzięki 27 seminariom opartych na wyzwaniach. Spektrum edukacji kształcenia zostanie znacznie zwiększone w ramach i poza Sojuszem za pośrednictwem co najmniej 10 programów podwójnego dyplomu, 3 wspólnych stopni naukowych, 36 badań terenowych, 8 szkół letnich i cyfrowego CoHub.
 

Efekty projektu COLOURS

Łącznie 70 tysięcy studentów i pracowników weźmie udział w wielojęzycznych wydarzeniach odbywających się w ramach realizacji projektu. Całość zamknie się w 36 sesjach szkolnych, które opierać się będą na wyzwaniach ponad tysiąca uczniów. Zamierzonym efektem projektu jest dotarcie do ponad 1,5 milionów obywateli za pośrednictwem ponad 100 wydarzeń. Projekt ruszy w styczniu 2024 roku i będzie trwał 48 miesięcy.

Komentarze (0)