UMCS w Lublinie — wyniki pierwszej tury rekrutacji 2023/2024

UMCS w Lublinie — wyniki pierwszej tury rekrutacji 2023/2024

Studia Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10.08.2023

UMCS w Lublinie — wyniki pierwszej tury rekrutacji 2023/2024 

Tegoroczna rekrutacja na studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wystartowała 17 kwietnia 2023 r. Kandydaci na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mieli czas do 8 lipca 2023 r. na dokonanie elektronicznej rejestracji. Wyniki naboru zostały ogłoszone 14 lipca 2023 r. Wśród najbardziej obleganych kierunków znalazły się: psychologia, kryminologia oraz public relations i zarządzanie informacją.
 

Archeologia, hispanistyka, a może prawo?

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na rok akademicki 2023/2024 przygotował ofertę 97 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Kandydaci mogli zdecydować się na podjęcie studiów w formie stacjonarnej bądź niestacjonarnej. Dla absolwentów szkół średnich uczelnia przygotowała 7,2 tysiące miejsc na blisko 90 kierunkach stacjonarnych. 
Warto zaznaczyć, że do oferty edukacyjnej UMCS w roku akademickim 2023/2024 dołączyło aż 11 nowych kierunków. Szkoła wyższa uruchomiła nowe kierunku w odpowiedzi na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy. Już od października studenci rozpoczną studia na: sustainability management, inżynierii światłowodowej, studiach nad migracjami i mobilnością, kreatywności i projektowaniu społecznym, geowizualizacji historycznej i archeologicznej, bezpieczeństwie radiacyjnym, rozwoju zasobów ludzkich, nowych mediach, socjologii, międzynarodowych stosunkach gospodarczych i geoarcheologii.

 

Najpopularniejsze kierunki rekrutacji 2023/2024 na UMCS

W tegorocznej rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie najtrudniej było dostać się na psychologię. Tam o jedno miejsce rywalizowało prawie 12 kandydatów! Spore grono absolwentów szkół średnich wyraziło chęć podjęcia studiów na kryminologii — ponad 10 osób na miejsce. Z kolei na kierunek public relations i zarządzanie informacją spłynęło 8,75 aplikacji na jedno miejsce. 
Popularność psychologii wzrasta, maturzyści pragnący rozpocząć studia na tym kierunku co roku muszą stawiać czoło sporej konkurencji. Na przestrzeni ostatnich lat zauważamy, że kryminologia staje się coraz częstszym wyborem kandydatów, wpływ na to ma interdyscyplinarność kierunku, który łączy ze sobą trzy dziedziny nauki: prawo, socjologię i psychologię. Codziennie z social mediów korzysta niemalże 90% Polaków, ponadto obserwujemy dynamiczny rozwój marketingu, nic więc dziwnego, że absolwenci liceów i techników tak licznie aplikują na kierunek public relations i zarządzanie informacją.
Poza podium popularności jednakże nadal dość wysokim wynikiem ponad 6 kandydatów na miejsce mogą pochwalić się kierunki: lingwistyka stosowana, Anglistyka, Zarządzanie oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Blisko 6 kandydatów aplikowało na jedno miejsce tegorocznej rekrutacji a kierunki: jazz i muzyka estradowa oraz administracja i zarządzanie publiczne. W zestawieniu najbardziej obleganych kierunków znalazła się również grafika z wynikiem 5,61 osób na jedno miejsce.

Komentarze (0)