Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej

kierunki studiów 2024

Odkryj kierunki na UMCS i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) - kierunki studiów 2024

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2024/2025 mają do wyboru ponad 97 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rekrutacja 2024/2025 na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na UMCS będzie przeprowadzona w formie online w terminie od kwietnia 2024 do lipca 2024 r.

 

Najpopularniejsze kierunki w rekrutacji 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według liczby kandydatów na jedno miejsce to: Psychologia (11,8), Kryminologia (10,4), Public relations i zarządzanie informacją (8,75), Lingwistyka stosowana (6,9)Anglistyka (6,55), Zarządzanie (6,5), Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6,06) oraz Jazz i muzyka estradowa (6).   

 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Psychologia : 11,8 kandydatów 
 • Kryminologia: 10,4 kandydatów 
 • Public relations i zarządzanie informacją: 8,75 kandydatów 
 • Lingwistyka stosowana: 6,9 kandydatów 
 • Anglistyka: 6,55 kandydatów 
 • Zarządzanie: 6,5 kandydatów 
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 6,06 kandydatów 
 • Jazz i muzyka estradowa: 6 kandydatów 
 • Administracja i zarządzanie publiczne: 5,93 kandydatów 
 • Grafika: 5,61 kandydatów 
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów. Dane z dnia 7.08.2023 r.

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja i zarządzanie publiczne - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Administracja publiczna - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Analityka gospodarcza - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Anglistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Animacja kultury - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Archeologia - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Architektura informacji - Wydział Filologiczny UMCS
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Bezpieczeństwo radiacyjne - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Biologia - Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
 • Biology - Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
 • Biotechnologia - Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
 • Bussiness analytics - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Chemia - Wydział Chemii UMCS
 • Chemistry - Wydział Chemii UMCS
 • Data science - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne - Wydział Filologiczny UMCS
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Wydział Artystyczny UMCS
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wydział Artystyczny UMCS
 • Ekobiznes - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Ekonomia - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Europeistyka - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Filologia polska - Wydział Filologiczny UMCS
 • Filozofia - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Fizyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Fizyka techniczna - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Geoarcheologia - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Geografia - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Geoinformatyka - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Geowizualizacja historyczna i archeologiczna - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Germanistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Grafika - Wydział Artystyczny UMCS
 • Graphic arts - Wydział Artystyczny UMCS
 • Hispanistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Historia - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Informatyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Intercultural communication in education and the workplace - Wydział Filologiczny UMCS
 • International relations - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Inżynieria nowoczesnych materiałów - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Inżynieria światłowodowa - Wydział Chemii UMCS
 • Italianistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Jazz i muzyka estradowa - Wydział Artystyczny UMCS
 • Kognitywistyka - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Kreatywność i projektowanie społeczne - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Kreatywność społeczna - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Kryminologia - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Kulturoznawstwo - Wydział Filologiczny UMCS
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Filologiczny UMCS
 • Logistyka - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Logopedia z audiologią - Wydział Filologiczny UMCS
 • Malarstwo - Wydział Artystyczny UMCS
 • Matematyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Matematyka w finansach - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Nauczanie fizyki i informatyki - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Nauczanie matematyki i informatyki - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Nowe media - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Pedagogika - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Pedagogika resocjalizacyjna - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Pedagogika specjalna - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Politologia - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie - Wydział Filologiczny UMCS
 • Portugalistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie - Wydział Filologiczny UMCS
 • Praca socjalna - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Prawno - administracyjny - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Prawno - biznesowy - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Prawno - menadżerski - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Produkcja medialna - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Psychologia - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Public relations i zarządzanie informacją - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Romanistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Rozwój zasobów ludzkich - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Rusycystyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Socjologia - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Społeczeństwo informacyjne - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Studia nad migracjami i mobilnością - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Sustanability management - Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
 • Technical physics - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury - Wydział Filologiczny UMCS
 • Tourism management - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Turystyka historyczna - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Ukrainistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Zarządzanie - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Zarządzanie w politykach publicznych - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Dowiedz się więcej: umcs.pl

 

Nowe kierunki studiów w Uniwersytecie Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja 2023/2024

 1. sustanability management 
 2. inżynieria światłowodowa 
 3. studia nad migracjami i mobilnością 
 4. kreatywność i projektowanie społeczne 
 5. geowizualizacja historyczna i archeologiczna 
 6. bezpieczeństwo radiacyjne 
 7. rozwój zasobów ludzkich 
 8. nowe media 
 9. socjologia 
 10. miedzynarodowe stosunki gospodarcze 
 11. geoarcheologia

Dowiedz się więcej: www.umcs.pl

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia wyższa we wschodniej części kraju. Wszechstronna oferta edukacyjna  obejmuje 12 wydziałów, które intensywnie kształcą studentów w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych, społecznych i historycznych.

Na uniwersytecie znajduje się także wydział artystyczny, na którym każdy utalentowany student odnajdzie pasje edukując się  w zakresie sztuki plastycznej i muzycznej.

Oferowane kierunki studiów mają za zadanie rozwijać studentów w ponad pięćdziesięciu dziedzinach nauki, kreując specjalistów zarządzania, biologii, filozofii, kulturoznawstwa czy psychologii, pobudzając jednocześnie kreatywność i wyobraźnię studenta. 

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na UMCS w Lublinie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powiększyła się o 11 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: sustanability management, inżynieria światłowodowa, studia nad migracjami i mobilnością, kreatywność i projektowanie społeczne, geowizualizacja historyczna i archeologiczna, bezpieczeństwo radiacyjne, rozwój zasobów ludzkich, nowe media, socjologia, miedzynarodowe stosunki gospodarcze i geoarcheologia.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: znaleziono 102

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja i zarządzanie publiczne

I stopnia

stacjonarne

Administracja publiczna

II stopnia

stacjonarne

Analityka gospodarcza

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Anglistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Animacja kultury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura informacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją

II stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo radiacyjne

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biology

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bussiness analytics and data science

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemistry

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

E-edytorstwo i techniki redakcyjne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekobiznes

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europeistyka

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoarcheologia

jednolite

stacjonarne

Geografia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

I stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geowizualizacja historyczna i archeologiczna

I stopnia

stacjonarne

Germanistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Grafika

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Graphic arts

II stopnia

stacjonarne

Hispanistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Intercultural communication in education and the workplace

II stopnia

stacjonarne

International political communication

II stopnia

stacjonarne

International relations

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria druku 3d

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria polimerów

I stopnia

niestacjonarne

Inżynieria światłowodowa

I stopnia

stacjonarne

Italianistyka

I stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kreatywność i projektowanie społeczne

II stopnia

stacjonarne

Kreatywność społeczna

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia z audiologią

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Malarstwo

jednolite

stacjonarne

Marketing i lobbing polityczny

I stopnia

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka w finansach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Migracje i mobliność

II stopnia

stacjonarne

Nauczanie matematyki i informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nowe media

II stopnia

niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie

I stopnia

stacjonarne

Portugalistyka

II stopnia

stacjonarne

Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawno - administracyjny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawno - biznesowy

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawno - menadżerski

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej

II stopnia

stacjonarne

Produkcja medialna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne

Public history in international relations

II stopnia

stacjonarne

Public relations i zarządzanie informacją

I stopnia

stacjonarne

Romanistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rozwój zasobów ludzkich

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rusycystyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia cyfrowa

I stopnia

stacjonarne

Społeczeństwo informacyjne

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Strategiczne studia wschodnioeuropejskie

I stopnia

stacjonarne

Studia miejskie

I stopnia

stacjonarne

Sustanability management

I stopnia

stacjonarne

Technical physics

I stopnia

stacjonarne

Technologie cyfrowe w animacji kultury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Tourism management

I stopnia

stacjonarne

Turystyka historyczna

I stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ukrainistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w politykach publicznych

I stopnia

stacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie popularne kierunki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)