SUM w Katowicach ogłosił II nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia!

SUM w Katowicach ogłosił II nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia!

Studia Katowice i woj. śląskie - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

17.08.2023

SUM w Katowicach ogłosił II nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia! 

12 lipca 2023 r. zakończyła się pierwsza tura rekrutacji na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Udział w niej wzięło 17 072 kandydatów. W sumie w ofercie edukacyjnej SUM znalazło się 20 kierunków studiów, na których na przyszłych studentów czeka ponad 3,7 tys. tysięcy miejsc. Obecnie trwa druga tura rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia. Elektroniczna rejestracja zakończy się 12 września 2023 r.
 

Wyniki rekrutacji 2023/2024 na SUM 

Najbardziej konkurencyjnym kierunkiem tegorocznej rekrutacji na SUM była medycyna w Filii w Bielsku-Białej, gdzie na jedno miejsce aplikowało ponad 19 kandydatów. Absolwenci szkół średnich licznie aplikowali również na kierunek lekarsko-dentystyczny - 17,46 osób na jedno miejsce. Popularnym wyborem była również biotechnologia medyczna, gdzie o jedno miejsce rywalizowało ponad 8 kandydatów. 
Najliczniejsza ilość zgłoszeń spłynęła na kierunek lekarski - 5713. Spora liczba szkół średnich absolwentów - ponad 2 tysiące — zdecydowała się wziąć udział w rekrutacji na kierunek lekarsko-dentystyczny. Fizjoterapia oraz kierunek lekarski w Filii w Bielsku-Białej również cieszyły się dużym zainteresowaniem, osiągając wynik przekraczający 1 tys. zgłoszeń. Do grona popularnych kierunków pierwszej tury rekrutacji należą również: pielęgniarstwo, farmacja, położnictwo, analityka medyczna, kosmetologia oraz biotechnologia medyczna. 
 

Harmonogram drugiej tury rekrutacji 

7 sierpnia 2023 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uruchomił nabór uzupełniający na cztery kierunki stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, są nimi: bezpieczeństwo i higiena pracy, koordynator medyczny, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym oraz zdrowie publiczne. Absolwenci szkół średnich, pragnący od października rozpocząć rekrutację na tych kierunkach powinni dokonać elektronicznej rejestracji w terminie do 12 września 2023 r. W tym terminie kandydaci muszą również uiścić opłatę rekrutacyjną oraz uzupełnić wyniki matury. 
Z kolei 21 sierpnia 2023 r. rozpocznie się rekrutacja dodatkowa na kierunki: chemia kosmetyczna, dietetyka i farmacja, na których elektroniczna rejestracja zakończy się w tym samym terminie. Ogłoszenie listy rekrutacyjnej dla wszystkich kierunków z otwartą drugą turą rekrutacji odbędzie się w dniu 15 września 2023 r. Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, będą zobowiązane do złożenia kompletu dokumentów w dniach 18-20 września 2023 r. od godziny 9:00 do 14:00.

Komentarze (0)