Trwa dodatkowy nabór na ASzWoj w Warszawie

Trwa dodatkowy nabór na ASzWoj w Warszawie

Studia Warszawa - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

25.08.2023

Trwa dodatkowy nabór na ASzWoj w Warszawie

Rekrutacja podstawowa na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie rozegrała się w terminie od 4 maja do 14 lipca 2023 r. Kandydaci mieli do wyboru jedenaście kierunków studiów. 11 sierpnia 2023 r. ruszyła dodatkowa tura rekrutacji na ASzWoj na studia pierwszego stopnia, natomiast nabór uzupełniający na kierunki magisterskie rozpocznie się 7 września 2023 r. 
 

Oferta edukacyjna Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

ASzWoj od 2016 roku kształci studentów cywilnych. Uczelnia opiera swoją działalność na pielęgnowaniu dziedzictwa pokoleń, jednocześnie wytyczając kierunki rozwoju myśli wojskowej. Akademia Sztuki Wojskowej w Warszawie na rok akademicki 2023/2024 przygotowała ofertę 11 kierunków studiów
  • Pierwszego stopnia: administracja, bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna, bezpieczeństwo wewnętrzne, historia, logistyka, lotnictwo, obronność i przygotowania obronne społeczeństwa oraz zarządzanie i dowodzenie. 
  • Jednolitych magisterskich: prawo
  • Drugiego stopnia: administracja, bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, lotnictwo, obronność i przygotowania obronne społeczeństwa oraz zarządzanie i dowodzenie. 
Kandydaci mogą zdecydować się na realizację programu kształcenia w formie stacjonarnej - 11 kierunków lub niestacjonarnej - 10 kierunków, w tym m.in.: prawo, logistyka oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. 
 

Harmonogram dodatkowej rekrutacji na ASzWoj

Absolwenci szkół średnich mogą już dokonywać rejestracji elektronicznej na kierunki uruchomione w drugiej turze naboru na Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie. Do 25 września 2023 r. kandydaci są zobowiązani dokonać elektronicznej aplikacji oraz uiścić opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie IRK. Osoby pragnące wziąć udział w tej turze powinni również złożyć swoje dokumenty w placówce w terminie: 11 sierpnia – 22 września 2023 r. bądź wysłać je pocztą na adres: Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia - REKRUTACJA, Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów. 26 września 2023 r. ogłoszona zostanie lista osób przyjętych na studia za pośrednictwem platformy IRK
Z kolei kandydaci na ASzWoj na studia drugiego stopnia będą mogli rejestrować się na wybrane kierunki w terminie 7-15 września 2023 roku. Do 15 września należy również uiścić opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie IRK. Wymagane dokumenty będą przyjmowane i weryfikowane 18-22 września 2023 r. Kandydat może zdecydować się na osobiste dostarczenie dokumentów lub wysłanie ich pocztą na adres podany powyżej. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 26 września 2023 r.

Komentarze (0)