Dodatkowa rekrutacja 2023/2024 na UMLUB

Dodatkowa rekrutacja 2023/2024 na UMLUB

Studia Lublin - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

25.08.2023

Dodatkowa rekrutacja 2023/2024 na UMLUB

Druga tura naboru na stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2023/2024 wystartowała 14 sierpnia 2023 r. Elektroniczna rejestracja w zależności od wybranego kierunku potrwa do: 1-18 września 2023 r. Absolwenci szkół średnich mają do wyboru trzy kierunki studiów, a licencjaci z dyplomem mogą aplikować na sześć kierunków studiów
 

Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne — studia pierwszego stopnia — pojawiły się w ofercie edukacyjnej drugiego naboru na Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Kandydaci na ten kierunek muszą dokonać elektronicznej rejestracji oraz opłaty rekrutacyjnej w terminie od 21 sierpnia do 11 września 2023 r. Lista osób dopuszczonych do egzaminu zostanie ogłoszona 12 września 2023 r. Sam egzamin manualny odbędzie się 13 września 2023 r. Kandydaci poznają wyniki egzaminu do 15 września 2023 r. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona 18 września 2023 r. Kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty w terminie: 19-22 września 2023 r. 
 
Higiena stomatologiczna oraz terapia zajęciowa
Elektroniczna rejestracja na kierunki: higiena stomatologiczna i terapia zajęciowa -pierwszego stopnia — w drugim naborze na UMLUB będzie trwała od 21 sierpnia 2023 r. do 18 września 2023 r. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia nastąpi 20 września 2023 r. Absolwenci szkół średnich biorący udział w rekrutacji na powyższe kierunki będą zobowiązani do dostarczenia dokumentów na uczelnię w dniach: 21-26 września 2023 r. 
 
Pielęgniarstwo oraz zdrowie publiczne
W drugiej turze rekrutacji na Uniwersytet Medyczny w Lublinie licencjaci mogą aplikować m.in. na kierunki: pielęgniarstwo oraz zdrowie publiczne. W przypadku tych kierunków studiów magisterskich elektroniczna rejestracja rozpoczęła się 14 sierpnia i zakończy się 1 września 2023 r. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 5 września 2023 r. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia dokumentów w terminie 6-11 września 2023 r. 
 
Biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia oraz kosmetologia
Kandydaci na studia drugiego stopnia w dodatkowym naborze UMLub mają również do wyboru kierunki takie jak: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia oraz kosmetologia. Rejestracja na te kierunki rozpoczęła się 21 sierpnia 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. W tym terminie przyszli studenci będą musieli również dokonać opłaty rekrutacyjnej. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia nastąpi 20 września 2023 r. Kandydaci będą musieli złożyć komplet niezbędnych dokumentów w dniach 21-26 września 2023 r.

Komentarze (0)