Już niedługo poznamy wyniki drugiej tury rekrutacji na Uniwersytet Warszawski

Już niedługo poznamy wyniki drugiej tury rekrutacji na Uniwersytet Warszawski

Studia Warszawa - Uniwersytet Warszawski

15.09.2023

Już niedługo poznamy wyniki drugiej tury rekrutacji na Uniwersytet Warszawski

Sierpniowo-wrześniowa tura rekrutacji 2023/2024 na UW rozpoczęła się 17 sierpnia 2023 r. Kandydaci mogli dokonywać elektronicznej rejestracji do minionego poniedziałku 11 września 2023 r. na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na kierunku, na których limit miejsc nie został wyczerpany w naborze podstawowym. Absolwenci szkół średnich poznają wyniki postępowania rekrutacyjnego Uniwersytetu warszawskiego już za tydzień - 22 września 2023 r. 
 

Kandydaci najchętniej wybierali kierunek lekarski

Podstawowa tura rekrutacji na Uniwersytet Warszawski odbyła się w terminie od 6 czerwca 2023 do 7 lipca 2023 r. Kandydaci, którzy wzięli udział w tym naborze, poznali wyniki rekrutacji 20 lipca 2023 r. Według danych udostępnionych przez UW, w naborze podstawowym udział wzięło ponad 30 tysięcy osób! Największa rywalizacja rozegrała się pośród kandydatów na następujące kierunki: lekarski, orientalistyka — koreanistyka, filologia angielska — językoznawstwo, filologia angielska — literatura o kulturze, psychologia oraz orientalistyka — japonistyka. 
Uniwersytet Warszawski na rok akademicki 2023/2024 przygotował ofertę przeszło 130 różnorodnych kierunków studiów. Kandydaci mogli zdecydować się na realizację programu kształcenia w formie stacjonarnej bądź zaocznej. Absolwenci szkół średnich mieli do wyboru 98 kierunków — w tym 5 jednolitych studiów magisterskich, takich jak: medycyna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, prawo oraz psychologia. Z kolei licencjaci z dyplomem mogli aplikować na 103 kierunki
 

Druga tura rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 na UW

Pomimo ogromnego sukcesu podstawowego naboru na Uniwersytet Warszawski, nie wszystkie limity miejsc na poszczególnych kierunkach zostały wyczerpane. Właśnie dlatego uczelnia uruchomiła drugą turę rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Pierwsze aplikacje w sierpniowo-czerwcowej turze rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie zaczęły spływać już 17 sierpnia 2023 r. Absolwenci szkół średnich mieli ostatnią szansę na dokonanie elektronicznej rejestracji w dniu 11 września 2023 r. Z kolei do 12 września 2023 r. kandydaci zobowiązani byli do wniesienia opłat rekrutacyjnych.
Ostatnim dniem wprowadzania wyników przez kandydatów był 15 września 2023 r. Dodatkowe egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów drugiej tury rekrutacji zostaną przeprowadzone 19-20 września 2023 r. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w piątek - 22 września. Osoby zakwalifikowane na studia będą zobowiązane do dostarczenia kompletu dokumentów w dniach 25-26 września 2023 r. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, dokumenty będą przyjmowane również 27-28 września 2023 r.

 

Komentarze (0)