Do oferty edukacyjnej WSIiZ w Warszawie dołącza nowy kierunek – zdrowie publiczne

Do oferty edukacyjnej WSIiZ w Warszawie dołącza nowy kierunek – zdrowie publiczne

Studia Warszawa - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

24.11.2023

Do oferty edukacyjnej WSIiZ w Warszawie dołącza nowy kierunek – zdrowie publiczne

17 listopada 2023 r. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała zezwolenie na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zdrowie Publiczne. Uczelnia podjęła starania o uruchomienie nowego kierunku po sugestiach środowiska społeczno-gospodarczego oraz opinii studentów i absolwentów, którzy wyrazili chęć nauki na tym konkretnym kierunku w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
 

Program kształcenia

Program nauczania skoncentrowany jest na nowoczesnym podejściu do zdrowia publicznego, obejmującym różnorodne funkcje zawodowe oraz udział w wsparciu działań profilaktyki zdrowotnej. Kładąc nacisk na przekazanie obszernej wiedzy i umiejętności, studia umożliwiają absolwentowi zrozumienie i aktywne zaangażowanie się w edukację i promocję zdrowia. Ponadto, program dąży do wdrożenia działań mających na celu zwiększenie efektywności, optymalizację struktury organizacyjnej sektora oraz innych podmiotów działających w obszarze zdrowia publicznego.
Absolwent po zakończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku zdrowie publiczne uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i posiada kompetencje oraz umiejętności do posługiwania się rozległą wiedzą w dziedzinie nauk o zdrowiu. Zdobyta w trakcie studiów wiedza umożliwia mu zrozumienie struktury i prawnych fundamentów funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Co istotne, absolwent jest świadomy problemów i wyzwań związanych ze zdrowiem publicznym zarówno w Polsce, jak i na świecie.
 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które umożliwiają mu podjęcie pracy w różnych sektorach, w tym w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej na stanowiskach administracyjnych. Może również znaleźć zatrudnienie w instytucjach finansujących świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych, takich jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), czy Państwowy Zakład Higieny.
Absolwent posiada również możliwość pracy w organach administracji publicznej, zajmujących się nadzorem nad ochroną zdrowia. To obejmuje organy takie jak Ministerstwo Zdrowia czy NFZ. Ponadto, specjaliści zdrowia publicznego mogą podjąć pracę w firmach farmaceutycznych oraz instytucjach zajmujących się niepożądanymi działaniami lekówAbsolwenci studiów na kierunku zdrowie publiczne doskonale odnajdują się również na stanowisku ekspertów i specjalistów w podmiotach instytucjach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia, edukacją prozdrowotną, nadzorem sanitarno-epidemiologicznym oraz organizacją opieki zdrowotnej.
 
Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na kierunek zdrowie publiczne rozpocznie się już marca 2024 roku!
 

Komentarze (0)