WAT i PKP CARGO zostali partnerami w rozwijaniu transportu drogowego i kolejowego

WAT i PKP CARGO zostali partnerami w rozwijaniu transportu drogowego i kolejowego

Studia Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

04.12.2023

WAT i PKP CARGO zostali partnerami w rozwijaniu transportu drogowego i kolejowego

Celem partnerstwa pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną i PKP CARGO S.A. jest doskonalenie konstrukcji specjalnych. Szczególną uwagę pragną poświęcić transportowi intermodalnemu, badaniom symulacyjnym, wdrażaniu prototypowych platform i wagonów, a także rozwijaniu zintegrowanych systemów logistycznych transportu kolejowego. Porozumienie o współpracy zostało podpisane 21 listopada 2023 r. przez przedstawicieli oby instytucji prorektora ds. naukowych WAT prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski i członka zarządu PKP CARGO S.A. Jacek Rutkowski.
 

Realizowanie nowych rozwiązań na rzecz potrzeb transportu

Wojskowa Akademia Techniczna może pochwalić się długoletnim doświadczeniem w opracowywaniu konstrukcji specjalnych dla transportu kolejowego i drogowego. W 2022 roku uczelnia przekazała licencję opracowaną przez naukowców z Wydziału Inżynierii Mechanicznej na produkcję platformy-kontenera. „Konstrukcja ta powstała z myślą o transporcie dłużycy drewnianej i metalowej oraz towarów paletyzowanych, ale przy specjalnym dostosowaniu może też służyć do przewozu zboża z Ukrainy” – zaznaczył prorektor ds. naukowych prof. Andrzej Dobrowolski. WAT w swoich szeregach posiada wybitnych naukowców, specjalizujących się w rozwijaniu technologii transportowych i odpowiedniego zaplecza naukowo-badawcze. „Jesteśmy otwarci na współpracę z PKP CARGO w celu realizowania nowych rozwiązań na rzecz aktualnych potrzeb transportu drogowego i kolejowego” – dodał profesor Dobrowolski.
 

Uniwersalne zastosowania: od sfer cywilnych po wojskowe

Rozwiązania Wojskowej Akademii Technicznej adresowane do producentów taboru kolejowego, aczkolwiek posiadają potencjał do podwójnego wykorzystania, zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej. Naukowcy uczelni opracowali innowacyjny wagon z obrotową platformą ładunkową do przewozów intermodalnych. Co istotne, został on objęty krajową i europejską ochroną patentową. „Mogą nim być przewożone naczepy samochodów ciężarowych, ale też różne typy pojazdów, takie jak ciągniki czy ciężarówki. Planujemy rozwój tej konstrukcji i dostosowanie jej do przewozu ciężkich pojazdów wojskowych, znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP i ich rozładunku w dowolnym miejscu, nawet poza terminalem" – zaznaczył dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski.
 

Rozwój poza granicami kraju

Według członka zarządu PKP CARGO S.A. Jacka Rutkowskiego, polskie przewozy kolejowe powinny być rozwijane w kontekście transportu międzynarodowego. Rutkowski podkreśla, że współpraca z WAT będzie miała dwukierunkowy charakter. Obejmie obszary logistyki i technologii. „Wojsko Polskie wyposażane jest w nowoczesny sprzęt. Jako narodowy przewoźnik towarowy chcielibyśmy mieć pod swoją pieczą przewozy sprzętu wojskowego, również na linii międzynarodowej. Wojsko powinno budować swoje terminale przeładunkowe, które będą wykorzystywane zarówno w czasie pokoju, jak i na wypadek zagrożeń militarnych. Mamy nadzieję, że wspólnie z WAT opracujemy prace koncepcyjne w tym zakresie dla naszych Sił Zbrojnych" - podkreślał Jacek Rutkowski.
 

Wspólne inicjatywy badawcze oraz edukacyjne

Owocem współpracy WAT i PKP CARGO S.A. będą badania naukowe i prace rozwojowe, a także promowanie rezultatów przeprowadzonych badań, w tym nowatorskich rozwiązań technologicznych. W planach jest również realizacja doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji techniczno-technologicznych oraz ekspertyz. Obydwie instytucje dążą również do wspólnego kształcenia studentów i doktorantów. Cel ten pragną osiągnąć za pośrednictwem organizowania licznych staży i praktyk, a także szkoleń, kursów, a także konferencji naukowych.

Komentarze (0)