Studia Wrocław - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

09.01.2024

Trwa letnia rekrutacja na MWSLiT we Wrocławiu!

Wystartowała rekrutacja na studia rozpoczynające się od marca Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Nie czekaj do października, studia rozpocznij już w semestrze letnim!

 

Oferta kształcenia

Kandydaci na studia w MWSLiT mogą dokonać wyboru spośród czterech kierunków studiów oferowanych przez uczelnię: logistyka, transport, zarządzanie oraz budownictwo. Ponadto, mogą zdecydować się również na studia podyplomowe.

Logistyka to kierunek, adresowany do osób zainteresowanych optymalizacją procesów dostaw czy zarządzaniem zapasami oraz koordynacją łańcucha dostaw. Transport będzie doskonałym wyborem dla kandydatów, którzy pragną poszerzać kompetencje w efektywnej organizacji transportu towarów i osób oraz nabyć umiejętności w planowaniu tras, oraz logistyce transportowej.

Studia na kierunku zarządzanie skierowane są do osób, które swoją przyszłość wiążą ze światem szeroko pojętego biznesu. Podczas kształcenia studenci rozwiną umiejętności z obszaru strategicznego planowania czy kierowania zespołem. Budownictwo to studia będące gwarancją zdobycia obszernej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, budowy i nadzoru nad obiektami budowlanymi.

 

Atuty studiowania w MWSLiT

Studenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, a także istotne umiejętności praktyczne i doświadczenie dzięki kontaktom uczelni ze specjalistami oraz licznymi firmami z branży TSL. Warto wspomnieć, że MWSLiT, jako pierwsza uczelnia na Dolnym Śląsku oferuje program Studiów Dualnych, które umożliwiają studentom integrowanie zajęć teoretycznych z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży, odbywających się w firmach partnerskich.

Uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów i potrzebom podnoszenia kwalifikacji naukowych i oferuje również możliwość otwierania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Komentarze (0)