Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

12.01.2024

ASP w Gdańsku zaprasza na wystawę JACKIEWICZ

Tegoroczny cykl wystawienniczy 2024 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku rozpocznie się wielką wystawą mistrza profesora Władysława Jackiewicza, który 17 lutego 2024 r. kończyłby sto lat. Wernisaż odbędzie się 17 stycznia o godzinie 18:00, a wystawa czynna będzie do 18 lutego 2024 r. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy w Dużej Auli, przy ulicy Targ Węglowy 6 w Gdańsku.

Kuratorami wystawy są prof. Zbigniew Gorlak oraz prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński. Władysław Jackiewicz był dla uczniów i studentów jego pracowni zarówno nauczycielem, mistrzem, a także przewodnikiem po meandrach warsztatu, le maestro della pittura. Dla uczelnianej Alma Mater był wieloletnim profesorem malarstwa, JM Rektorem PWSSP, a przede wszystkim współtwórcą świetności Akademii, wyznaczającym drogę kształcenia przyszłych pokoleń artystów.

Dla Sztuki Polskiej postać wybitna. Z charakterystyczną formułą malarstwa, Jackiewicz chciał, by przede wszystkim pamiętano o nim jako o malarzu, który uważał kobiece ciało za najdoskonalszy z kształtów stworzonych przez naturę” - wspominają o nim pracownicy gdańskiego ASP - „Posługując się zestawem środków formalnych właściwych abstrakcji lirycznej, ludzkie ciało przedstawiał jako materie i kształty tworzące aurę zmysłowej cielesności, gdzie nawiązanie do erotyzmu stanowi stan czysto estetyczny”.

Wystawa JACKIEWICZ będzie prezentować malarstwo, a także po raz pierwszy w murach Akademii, rysunki artysty. Realizacja wystawy przeprowadzona jest w ramach projektu Wydziału Malarstwa „Kultura pamięci”.

Wydarzenie FB wernisaż

Wydarzenie FB wystawa

Komentarze (0)