Nabór zimowy w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu

Nabór zimowy w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu

Studia Poznań - Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

19.01.2024

Nabór zimowy w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu

WSJO im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu ogłosiła rekrutację śródroczną na dwa kierunku studiów podyplomowych. Kandydaci mogą dokonać wyboru spośród: Menedżer Dziedzictwa Kulturowego oraz Tworzenie w nowych mediach. Proces rekrutacyjny potrwa do końca lutego bieżącego roku, natomiast zajęcia rozpoczną się już w marcu 2024 r.

 

Studia podymplomowe

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Kształcenie na powyżej wymienionych kierunkach studiów potrwa dwa semestry, czyli łącznie 160 godzin. Zajęcia przyjmą formę warsztatów, paneli dyskusyjnych, zajęć interaktywnych, prezentacji, a także wystąpień. Studia będą odbywały się w ramach zajęć online oraz trzech zjazdów stacjonarnych.

  • Studenci kierunku Menedżer Dziedzictwa Kulturowego zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wykorzystywania nieschematycznych metod w opracowywaniu i wdrożeniu działań związanych z identyfikacją, ochroną, zarządzaniem i promocją dziedzictwa kulturowego.
  • Tworzenie w nowych mediach — studia na tym kierunku praktycznie przygotują studentów do tworzenia efektywnych, angażujących, inspirujących i intrygujących treści związanych z różnorodną sferą kultury. Uczestnictwo w zajęciach zagwarantuje im zdobycie umiejętności niezbędnych do skutecznego kreowania treści w nowych mediach.

Kandydaci, pragnący wziąć udział w rekrutacji zimowej na Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu powinni dokonać elektronicznej rejestracji na stronie internetowej uczelni. Następnie dostarczyć dokumenty do Biura Rekrutacyjnego lub wysłanie ich kopii na dres e-mail: info@wsjo.pl. Ostatnim krokiem będzie podpisanie umowy o naukę pomiędzy studentem, a uczelnią.

Komentarze (0)