Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki przy MWSLiT we Wrocławiu

Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki przy MWSLiT we Wrocławiu

Studia Wrocław - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

11.03.2024

Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki przy MWSLiT we Wrocławiu

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy ogłosiła konkurs adresowany do przedstawicieli ponad 100 branż. Wynikiem tego projektu są Branżowe Centra Umiejętności, powstające na terenie całego kraju. We Wrocławiu Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu prowadzi jedno z nich — Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy w dobie wyzwań zielonego ładu, zrównoważonego rozwoju i zmian technologicznych.Cel projektu

Projekt Branżowe Centrum Umiejętności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Next Generation EU w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Centrum, o charakterze ogólnopolskim, gromadzi reprezentantów uczelni wyższych, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców, władz lokalnych i krajowych, stowarzyszeń
i izb gospodarczych, organizacji pozarządowych.

Głównym celem projektu jest wspieranie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży logistycznej, poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności mz Dziedziny Logistyki, wsparcie jego funkcjonowania oraz przeszkolenie 700 uczestników, w tym:

 • 420 osób dorosłych — osoby w wieku aktywności zawodowej powyżej 24 roku życia,
 • 210 osób młodych — osoby pomiędzy 14 a 24 rokiem życia (uczniowie w zawodach: technik logistyk lub magazynier-logistyk, studenci kierunków logistycznych),
 • 70 nauczycieli kształcenia zawodowego.Działalność Centrum Umiejętności z Dziedziny Logistyki

Prowadzona w Centrum Umiejętności z Dziedziny Logistyki działalność edukacyjno-szkoleniowa realizowana jako:

 • organizacja i powadzenie szkoleń zawodowych,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • organizacja i prowadzenie kursów edukacji pozaformalnej,
 • certyfikacja kwalifikacji,
 • organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie zajęć praktycznych,
 • organizacja i prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego,
 • prowadzenie ośrodka egzaminacyjnego w zakresie egzaminów zawodowych,
 • prowadzenie platformy zdalnego uczenia się w danej dziedzinie typu LMS/LCS/LCMS.

 

Szczegółowe informacje dostępne na: https://bcu-logistyka.pl

Komentarze (0)