Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia – nowy kierunek studiów podyplomowych ŚUM

Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia – nowy kierunek studiów podyplomowych ŚUM

Studia Katowice i woj. śląskie - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

18.03.2024

Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia – nowy kierunek studiów podyplomowych ŚUM

Śląski Uniwersytet Medyczny zaprasza na webinary poświęcone nowemu kierunkowi studiów podyplomowych: „Komunikacji interpersonalnej w ochronie zdrowia”. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 20 marca 2024 r. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego warto podjąć naukę na tym kierunku oraz poznają szczegółowy program studiów. Kolejne webinarium zaplanowano na 17 kwietnia 2024 r.


Podczas interaktywnych spotkań nauczyciele opowiedzą  o prowadzonych przez siebie modułach. Natomiast osoby biorące w nim udział będą mogli im zadawać pytania za pośrednictwem czatu.
Webinarium adresowane jest w szczególności do:

 • osób pracujących w ochronie zdrowia, zatrudnionych w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, świetlicach środowiskowych, domach opieki, szkołach, uczelniach itp.,
 • osób zarządzających zespołami lub sprawujące opiekę zdrowotną oraz społeczną: lekarzy, fizjoterapeutów pielęgniarek, położnych i absolwentów kierunków pokrewnych,
 • dydaktyków, filozofów, pedagogów, psychologów, młodych psychoterapeutów itp. chcących doskonalić swoje kompetencje komunikacyjne.


Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia

Program studiów podyplomowych na kierunku komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia powstał w wyniku współpracy interdyscyplinarnego zespołu praktyków i teoretyków aktywnie zaangażowanych w edukowanie i rozwijanie holistycznego modelu opieki nad pacjentem. Sporym atutem nowo powstałego kierunku jest jego unikatowość w wielowymiarowości podejścia do zagadnień komunikacji oraz praktyczny charakter zajęć. Program kształcenia jest bardzo bogaty i dostosowany do potrzeb wszystkich pracowników ochrony zdrowia, oświaty oraz psychoterapii i psychoedukacji.


Warto również zaznaczyć, że kontakt z pacjentem jest podstawą każdego procesu terapeutycznego. Nie można pomóc pacjentowi, bez zbudowania z nim właściwej relacji, która będzie oparta na zaufaniu pacjenta do profesjonalizmu i kompetencji komunikacyjnych pracowników ochrony zdrowia i terapeutów – mówi dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska, Koordynator nowo powstałego kierunku i dodaje: – Liczne badania naukowe potwierdzają, że dobra komunikacja między lekarzem a pacjentem, i specjalistami innych dziedzin nauk o zdrowiu, wiąże się z lepszym zdrowiem pacjentów oraz korzystnie wpływa na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i wyniki leczenia. Z kolei, dobra komunikacja w zespole terapeutycznym przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, niweluje również niebezpieczeństwo zaistnienia w środowisku pracy zachowań mobbingujących, czy innych niszczących zdrowie psychiczne i fizyczne strategii.

Więcej informacji na temat kierunku: https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/komunikacja-interpersonalna-w-ochronie-zdrowia/
 

 

Harmonogram spotkania


20 marca godz. 18:00 – 19:30
Webinar „Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia”
Link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=tuOkI5b6HEY
W trakcie spotkania kolejno wypowiedzą się:

 • dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska, koordynator kierunku
 • mgr Katarzyna Asztabska – przedmiot „Komunikacja kliniczna"
 • dr n. hum. Monika Fajler – przedmiot „Filozoficzne aspekty komunikacji w praktyce"
 • mgr Anna Knapik – przedmiot „Komunikacja z pacjentem pediatrycznym (dzieci i młodzież)"
 • mgr Justyna Orlińska – przedmiot „Mediacje z elementami negocjacji”
 • dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska – „Logoterapeutyczne wsparcie osób doświadczających sytuacji granicznych"
 • dr n. med. Marcin Leśniewski – przedmiot „Komunikacja medialna placówki medycznej"
 • mgr Anna Knapik oraz dr n. hum. Monika Fajler – przedmiot „E-komunikacja"
 • mgr Marcin Drzazga – przedmiot „Nozopedagogika z elementami medycyny narracyjnej"
 • Pozostali uczestnicy: mgr Marcin Nestorowicz, dr n. o. zdr. Magdalena Nuckowska17 kwietnia godz. 18:00 – 19:30
WEBINAR „Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia”
Link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=51O1-OhOSuM
W trakcie spotkania kolejno wypowiedzą się:

 • dr n. hum. Anita Gralak – przedmiot „Porozumienie bez przemocy w praktyce medycznej"
 • mgr Anna Knapik – przedmiot „Zasoby i kompetencje indywidualne wspierające komunikację"
 • mgr Piotr Matejuk – przedmiot Komunikacja z pacjentem w terapii w poszerzonych stanach świadomości
 • dr n. o. zdr. Magdalena Nuckowska, mgr Marcin Nestorowicz – przedmiot „Użycie narzędzi hipnoterapeutycznych, programowania neurolingwistycznego nlp oraz technik oddechowych w pracy z pacjentem"
 • dr n. hum. Anita Gralak – przedmiot „Współczucie w zawodach medycznych"
 • mgr Anna Wojtczak – przedmiot „Mediacje z elementami negocjacji”
 • dr n. hum. Anita Gralak, mgr Anna Knapik – przedmiot „Komunikacja międzykulturow
 • W spotkaniu udział weźmie również mgr Justyna Orlińska.

Komentarze (0)