Warszawska Uczelnia Medyczna otwiera rekrutację 2024/2025!

Warszawska Uczelnia Medyczna otwiera rekrutację 2024/2025!

Studia Warszawa - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

26.03.2024

Warszawska Uczelnia Medyczna otwiera rekrutację 2024/2025!

Już 8 kwietnia rozpocznie się rekrutacja na studia w Warszawskiej Uczelni Medycznej. Na kandydatów czekają najpopularniejsze kierunki: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia, Kosmetologia oraz Ratownictwo medyczne.

Studia medyczne cieszą się rosnącym zainteresowaniem, dlatego Warszawska Uczelnia Medyczna postanowiła rozpocząć nabór wcześniej niż zwykle. Jak informuje rektor uczelni- prof. Waldemar Dębski- pierwsze pytania o możliwość zapisu na studia pojawiały się już pod koniec ubiegłego roku.

Oferta dydaktyczna WUMed

Warszawska Uczelnia Medyczna jest najstarszą niepubliczną uczelnią w Polsce, która oferuje kształcenie w ramach studiów licencjackich, magisterskich oraz licencjackich pomostowych, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Co ważne, na przyszłych studentów czekają nie tylko interesujące propozycje, pozwalające pozyskać praktyczne wykształcenie, ale również nowoczesne warunki, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne.

W ciągu bieżącego roku akademickiego wprowadziliśmy znaczące modernizacje mające na celu jeszcze lepsze przygotowanie przyszłych medyków do zawodu. – mówi prof. Waldemar Dębski. Krokiem milowym w dydaktyce jest otwarcie Centrum Symulacji Medycznej. - dodaje rektor uczelni.

Prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju podkreśla: Centrum Symulacji Medycznej składa się z pracowni umiejętności pielęgniarskich, sali porodowej i opieki położniczej, pracowni symulacji z zakresu BLS (Basic Life Support – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne), ALS (Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne). Każda pracownia CSM wyposażona została w system wirtualnej rzeczywistości VR. Nasi studenci mają możliwość ćwiczenia w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy. Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej umożliwia również symulowanie przypadków rzadkich i skomplikowanych, których przećwiczenie z udziałem prawdziwego pacjenta byłoby trudne bądź niemożliwe.

Jak zaznacza rektor WUMed- Centrum Symulacji Medycznej będzie na bieżąco wzbogacane o kolejne, potrzebne do dydaktyki medycznej trenażery, jak również planowane jest utworzenie kolejnych pracowni, w tym między innymi: umiejętności chirurgicznych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego z symulatorem karetki oraz salą intensywnej opieki medycznej.

Studia z przyszłością

Już po raz trzeci Warszawska Uczelnia Medyczna została wyróżniona prestiżowym tytułem „Studia z przyszłością”, a w tym roku także Nadzwyczajnym Laurem Pracodawców. Pierwszy certyfikat został przyznany Instytutowi Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych, za kierunek Pielęgniarka i położna genetyczna- zawód przyszłości, natomiast Złotym Laurem Pracodawców nagrodzono uczelnię za rozwój innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, przygotowujących absolwentów do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy.

WUMed niezmiennie stawia na profesjonalne przygotowanie kadr medycznych. Szacowna komisja, podobnie jak w latach ubiegłych zwróciła uwagę na oferowany przez Warszawską Uczelnię Medyczną program studiów charakteryzujący się prekursorskimi rozwiązaniami opartymi na autorskich konceptach dydaktycznych. – mówi prof. Joanna Jasińska.

Nasza kadra dydaktyczna to doświadczeni specjaliści, praktycy legitymujący się także dorobkiem naukowym. Stale rozszerzamy także portfel współpracujących z nami na rzecz studentów, renomowanych podmiotów medycznych w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego. – dodaje prof. Waldemar Dębski.

Rekrutacja na studia

Rozpoczynająca się niedługo rekrutacja dotyczy studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Kosmetologia, Dietetyka, jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia, studiów licencjackich na kierunku Ratownictwo medyczne oraz studiów licencjackich pomostowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo. Szczegółowe warunki naborów dostępne są na stronie internetowej Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka.

 

Komentarze (0)