Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Rzeszowie i województwie podkarpackim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Rzeszowie i województwie podkarpackim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Rzeszowie i województwie podkarpackim

12.05.2024

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Rzeszowie i województwie podkarpackim

Rekrutacja 2024/2025 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Rzeszowie i województwie podkarpackim przeprowadzona zostanie w terminie od 13 maja 2024 do 26 lipca 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Rekrutacje uzupełniające przeprowadzone zostaną od 24 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r.

Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

 

Kiedy rekrutacja do szkół w Rzeszowie i województwie podkarpackim

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 13 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 3 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 3 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 3 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 16 lipca 2024 r do godz. 12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 16 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r do godz. 14:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 lipca 2024 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 22 lipca 2024 r. do godz. 15:00
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 24 lipca 2024 r

rekrutacja uzupełniająca

od 24 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. podkarpackiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo podkarpackie

Sprawdź

licea w Rzeszowie

technika w Rzeszowie

kalkulator ósmoklasisty - jak liczyć punkty do liceum i technikum

progi punktowe do liceów i techników

sprawdź gdzie byś się dostał w 2023 roku

ranking liceów 2024 w woj. podkarpackim

ranking techników 2024 w woj. podkarpackim

licea w województwie podkarpackim

technika w województwie podkarpackim

egzamin ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia