Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Warszawie i województwie mazowieckim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Warszawie i województwie mazowieckim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Warszawie i województwie mazowieckim

12.05.2024

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Warszawie i województwie mazowieckim

Rekrutacja 2024/2025 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Warszawie i województwie mazowieckim przeprowadzona zostanie w terminie od 15 maja 2024 do 31 lipca 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Rekrutacje uzupełniające przeprowadzone zostaną od 29 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

 Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

 

Kiedy rekrutacja do szkół w Warszawie i województwie mazowieckim

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej
od 31 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.;
II termin do 28 czerwca 2024 r.
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych do 14 czerwca 2024 r. II termin do 2 lipca 2024 r.
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 3 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00

możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

UWAGA! Na tym etapie nie będzie można składać nowych wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 3 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 19 lipca 2024 r. do godz.12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2024 r. do godz. 14.00
Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 26 lipca 2024 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 29 lipca 2024 r.

rekrutacja uzupełniająca

od 29 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00

*terminy rekrutacji dla woj. mazowieckiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo mazowieckie

Sprawdź

licea w Warszawie

technika w Warszawie

kalkulator ósmoklasisty - jak liczyć punkty do liceum i technikum

progi punktowe do liceów i techników

sprawdź gdzie byś się dostał w 2023 roku

ranking liceów 2024 w woj. mazowieckim

ranking techników 2024 w woj. mazowieckim

licea w województwie mazowieckim

technika w województwie mazowieckim

egzamin ósmoklasisty

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia