Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Łodzi i województwie łódzkim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Łodzi i województwie łódzkim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Łodzi i województwie łódzkim

12.05.2024

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Łodzi i województwie łódzkim

Rekrutacja 2024/2025 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Łodzi i województwie łódzkim przeprowadzona zostanie w terminie od 22 kwietnia 2024 do 26 lipca 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Rekrutacje uzupełniające przeprowadzone zostaną od 23 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r.

Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

 

Kiedy rekrutacja do szkół w Łodzi i województwie łódzkim

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru, w tym do klas wstępnych od 22 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. do godz. 12.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00
możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 03 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 05 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych 17 czerwca 2024 r.
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 15 lipca 2024 r do godz.12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 15 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r - do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 lipca 2024 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 22 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dniu od dnia publikacji listy przyjętych i nieprzyjętych

rekrutacja uzupełniająca

od 23 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r – do godz. 12.00

*terminy rekrutacji dla woj. łódzkiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo łódzkie

Sprawdź

licea w Łodzi

technika w Łodzi

kalkulator ósmoklasisty - jak liczyć punkty do liceum i technikum

progi punktowe do liceów i techników

sprawdź gdzie byś się dostał w 2023 roku

ranking liceów 2024 w woj. łódzkim

ranking techników 2024 w woj. łódzkim

licea w województwie łódzkim

technika w województwie łódzkim

egzamin ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia