Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim

12.05.2024

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika we Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorski

Rekrutacja 2024/2025 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzona zostanie w terminie od 13 maja 2024 do 29 lipca 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Rekrutacje uzupełniające przeprowadzone zostaną od 22 lipca 2024 r. do 29 lipca 2024 r.

Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

 

Kiedy rekrutacja do szkół w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku (również zmiana) w szkole pierwszego wyboru, w tym również do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 25 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 25 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 17 czerwca 2024 r. do 20 czerwca 2023 r. II termin: od 01 lipca 2024 r. do 03 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 24 czerwca 2024 r. II termin : do 04 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 16 lipca 2024 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 19 lipca 2024 r
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 lipca 2024 r. do godz. 12:00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 23 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dniu od dnia publikacji listy przyjętych i nieprzyjętych

rekrutacja uzupełniająca

od 22 lipca 2024 r. do 29 lipca 2024 r. do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. kujawsko-pomorskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo kujawsko-pomorskie

Sprawdź

licea w Bydgoszczy

licea w Toruniu

technika w Bydgoszczy

technika w Toruniu

kalkulator ósmoklasisty - jak liczyć punkty do liceum i technikum

progi punktowe do liceów i techników

sprawdź gdzie byś się dostał w 2023 roku

ranking liceów 2024 w woj. kujawsko-pomorskim

ranking techników 2024 w woj. kujawsko-pomorskim

licea w województwie kujawsko-pomorskim

technika w województwie kujawsko-pomorskim

egzamin ósmoklasisty

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia