Studia Katowice i woj. śląskie - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

15.04.2024

Pierwszy w Polsce „Atlas Porodu 3D” – SUM

W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach powstaje pierwszy w skali kraju „Atlas porodu 3D”. Zastosowanie zaawansowanej technologii trójwymiarowej i animacji do dokładnego odwzorowania anatomii miednicy oraz procesów porodowych jest innowacyjnym podejściem. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy będą mogli niemalże uczestniczyć w akcie porodu, co stanowi istotny postęp w edukacji położniczej. 


Atlas porodu 3D jest nowatorskim narzędziem, niedostępnym w tradycyjnych podręcznikach, zapewniającym płynne i interaktywne przedstawienie porodu. Atlas będzie prezentował poród prawidłowy w dwóch wymiarach: anatomicznym, gdzie pokazane zostaną szczegółowo struktury anatomiczne miednicy kobiety rodzącej oraz ich praca w procesie porodu (praca kości, stawów, ścięgien oraz mięśni) oraz położniczym, gdzie szczegółowo pokazane zostaną poszczególne fazy porodu oraz praca, jaką musi wykonać dziecko (obniżanie się główki, wstawianie do miednicy oraz przejście przez kanał rodny)” – wyjaśnia Przemysław Jędrusik, Kierownik Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz, który wraz z zespołem tworzy projekt.

 


Nowoczesne technologie w procesie edukacyjnym

Do procesu edukacyjnego studentów SUM włączone zostaną nowoczesne technologie, w planie pojawią się przedmioty: Anatomia, Techniki położnicze i prowadzenie porodu, Położnictwo i opieka położnicza. Taki proces umożliwi studentom położnictwa zdobycie obszernej i zaawansowanej wiedzy medycznej, skróci czas podejmowania przez nich decyzji oraz rozwinie u nich automatyzmy w działaniu w zawodzie. Studenci zdobędą praktyczną i specjalistyczną wiedzę niemożliwą do przekazania w tradycyjny sposób, w skutku czego będą oni lepiej przygotowani do wejścia na wymagający rynek pracy.

„Oprócz edukacji akademickiej, “Atlas Porodu 3D” znajdzie również zastosowanie w szkoleniach personelu medycznego, kursach doskonalących oraz jako narzędzie informacyjne dla przyszłych rodziców (szkoły rodzenia). Projekt ten, będzie stanowił również solidną bazę do dalszego rozwoju narzędzia, które w późniejszym czasie zostanie wzbogacone o różne scenariusze porodów nieprawidłowych” – dodaje Przemysław Jędrusik.

Projekt „Atlas Porodu 3D" został dofinansowany przez GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2022-2024 #MetropoliaNauki.

Komentarze (0)