Egzamin ósmoklasisty 2024. Kto może zostać zwolniony z egzaminów?

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kto może zostać zwolniony z egzaminów?

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kto może zostać zwolniony z egzaminów?

13.05.2024

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kto może zostać zwolniony z egzaminów?

Do rozpoczęcia tegorocznych egzaminów ósmoklasisty pozostało niewiele czasu. Już jutro uczniowie zasiądą do arkuszy egzaminu ósmoklasisty, aby w pierwszej kolejności zmierzyć się z zadaniami z zakresu języka polskiego. Kto może zostać zwolniony z pisania egzaminów i jakie może mieć to konsekwencje?

Egzamin ósmoklasisty 2024 to zestaw egzaminów, przeprowadzanych w formie pisemnej z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. W przeciwieństwie do egzaminów maturalnych nie mają one różnych poziomów trudności, jak również progu zdawalności, a zatem – każdy uczeń, który do nich przystąpi od razu je zalicza.

Warto pamiętać jednak o tym, że pomimo braku tego progu uzyskane wyniki mają znaczący wpływ na proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty. Kto jest zwolniony z egzaminów?

Czy każdy uczeń kończący szkołę podstawową musi podejść do egzaminów? Obowiązująca ustawa o systemie oświaty przewiduje dwa wyjątki, w których możliwe jest zwolnienie ucznia z obowiązku pisania egzaminów, jednak należy pamiętać o tym, że zatwierdzone zwolnienie nie oznacza automatycznego przejścia do szkoły ponadpodstawowej.

Tymi wyjątkami są problemy zdrowotne lub komplikacje życiowe, które utrudniają lub uniemożliwiają przystąpienie do egzaminów. Według przepisów z egzaminu ósmoklasisty 2024 może zostać zwolniony:

 • uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności sprzężone,

 • uczeń, który ze względu na okoliczności zdrowotne nie może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w obu terminach

Na drugą przesłankę składają się między innymi takie przypadki jak: ostry przebieg przewlekłej choroby uniemożliwiającej uczniowi funkcjonowanie, choroba nowotworowa, śpiączka, utrata możliwości ruchu czy nagła utrata wzroku.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z egzaminów

Jeśli zachodzi jedna z wymienionych okoliczności, rodzice ucznia powinni złożyć odpowiedni wniosek u dyrektora szkoły. Dyrektor z kolei składa wniosek do okręgowego dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję. Po zaakceptowaniu wniosku i wydaniu decyzji o zwolnieniu z egzaminów, o ukończeniu szkoły podstawowej decydują punkty na świadectwie, które stanowią również podstawę do kontynuowania nauki w szkole średniej. Jak przeliczane są oceny?

Język polski i matematyka:

 • ocena celująca – 35 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 30 punktów,
 • ocena dobra – 25 punktów,
 • ocena dostateczna – 15 punktów,
 • ocena dopuszczająca – 10 punktów

Język obcy nowożytny:

 • ocena celująca – 30 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 25 punktów,
 • ocena dobra – 20 punktów,
 • ocena dostateczna – 10 punktów,
 • ocena dopuszczająca – 5 punktów

 Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia