DDD- unikatowy kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

DDD- unikatowy kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

ddd studia uj kraków

DDD- unikatowy kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią, która w charakter wpisane ma takie wartości jak innowacyjność i oryginalność. Wszyscy wiemy, że swoją bogatą tradycją UJ zapisał się złotymi zgłoskami w historii europejskiego kształcenia wyższego, ale nowe pomysły sprawiają, że krakowska uczelnia będzie nadawać ton również współczesnej edukacji. Wszystko za sprawą trzech liter: DDD.

DDD, czyli Drug Discovery & Development to zupełnie nowy i unikatowy zarówno w skali kraju, jak i całej Europy Środkowej kierunek kształcenia, który od przyszłego roku akademickiego znajdzie się w ofercie dydaktycznej uczelni. Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawia propozycję dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w obszarze nauk chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych i medycznych, którzy chcieliby kontynuować naukę, skupiając się na zagadnieniach identyfikacji oraz opracowywania nowych leków. Czym dokładnie jest DDD? Przede wszystkim nowoczesnym programem nauczania, którego nadrzędnym celem jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w wysokiej jakości wiedzę, niezbędną do odkrywania i opracowywania nowych leków farmakoterapeutycznych. Nazwa kierunku ujawnia, że nauka prowadzona będzie w języku angielskim.

Na uwagę zasługuje harmonogram kształcenia, który opracowany został we współpracy z cenionymi firmami farmaceutycznymi i którego założeniem jest pozyskanie wiedzy teoretycznej na temat pracy nad lekiem, jak również nabycie umiejętności praktycznych. Wśród realizowanych przedmiotów znajdziemy: principles of pathophysiology, principles of medicinal chemistry, molecular screening systems, principles of clinical trials, introduction to drugs safety and toxicology, experimental pharmacology, molecular ADME and in vivo pharmacokinetics, translational medicine and biomarkers, contemporary organic synthesis, animal models of diseases.

Zagłębiając się w harmonogram zajęć dostrzegamy, że poruszanymi zagadnieniami są, między innymi: zasady patofizjologii, chemia medyczna, bioetyka, badania kliniczne, farmakologia eksperymentalna, czy toksykologia. Proces kształcenia podzielony jest na trzy etapy, stanowiące pewną drogę w zdobywaniu wiedzy: Introduction and basics of DDD – Wprowadzenie i podstawy DDD, Principles of pharmaceutical sciences – Zasady nauk farmaceutycznych, Advanced courses and MSc project – Kursy zaawansowane i praca magisterska. Ponadto, nauka na trzecim i czwartym semestrze koncentruje się na jednym z trzech wiodących obszarów: Medicinal Chemistry – Chemia leków, Experimental Pharmacology – Farmakologia eksperymentalna, Model Based Drug Development – Rozwój leku wspierany modelowaniem matematycznym.

Współczesna medycyna stawia wysokie wymagania tym, którzy chcieliby być jej istotną częścią. Najlepszym sposobem na sprostanie potrzebom postępowości jest kierunek oferowany przez Uniwersytet Jagielloński. Absolwenci Drug Discovery & Development otrzymają wiedzę na temat tego, jak poszukiwane, identyfikowane, badane, produkowane i testowane są nowe leki, a także poznają najważniejsze aspekty prawno- regulacyjne, niezbędne do ich oficjalnej akceptacji jako produktów leczniczych. Ponadto, nabędą kompetencji językowych i umiejętności zarządzania, co otworzy drzwi do kariery zawodowej w branży pharma- biotech, agencjach rejestracyjnych oraz centrach zadań nad lekiem na całym świecie.

Kryterium rekrutacji stanowi, prowadzona w języku angielskim, rozmowa kwalifikacyjna, która dotyczy: merytorycznego przygotowania kandydata do podjęcia studiów, umiejętności prowadzenia dyskusji, w ramach dotychczasowej wiedzy, powiązanej tematycznie z pracą nad lekiem oraz znajomości ogólnej tematyki z zakresu nauk farmaceutycznych w obszarze prac nad lekiem oraz planów zawodowych. Rejestracja kandydatów oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych potrwa do 08.05.2019.

zapisz się

 

Komentarze (0)