Studia Warszawa - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

27.06.2024

WUMed otwiera wyjątkowy kierunek studiów

Warszawska Uczelnia Medyczna poszerza ofertę dydaktyczną o nowy kierunek – Elektroradiologię, prowadzoną w ramach studiów licencjackich i magisterskich. Dlaczego jest to kierunek wyjątkowy? Ponieważ dostępny jest tylko w kilku uczelniach w kraju.

Warszawska Uczelnia Medyczna oferuje liczne kierunki przygotowujące do wykonywania zawodów medycznych. Uczelnia przyzwyczaiła nas do tego, że wzbogaca swój katalog dydaktyczny, proponując kandydatom nowoczesne kierunki, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie współczesnej opieki zdrowotnej. Wprowadzoną do oferty Elektroradiologię można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

"Naszym celem jest wykształcenie kadry medycznej dla potrzeb szeroko pojętej diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Studentom zapewniamy wysokospecjalistyczną bazę dydaktyczną: pracownie komputerowe, pracownię umiejętności wyposażoną w aparat MRI, TK, RTG, USG, EKG, biopsję fuzyjną (TRUS) i spirometrię. Gwarantujemy także bazę kliniczną: pracownie diagnostyki RTG, obrazowej i elektromedycznej w renomowanych podmiotach medycznych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych szpitalach i ośrodkach medycznych stolicy i Mazowsza." - podkreśla prof. Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej.

 

Elektroradiologia w WUMed – studia licencjackie

Elektroradiologia jest kierunkiem, który otwiera przed absolwentami szerokie pole interesujących możliwości, a uzyskany dyplom gwarantuje pewne zatrudnienie. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci przygotowani są między innymi do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, przygotowywania sprzętu i aparatury medycznej do badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych, planowania pracy na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów. Wyróżniają się licznymi umiejętnościami praktycznymi, w tym między innymi umiejętnością dobierania odpowiednich metod i technik do wykonywania badania rentgenowskiego oraz chemicznego i fizycznego obrabiania radiogramów i fluorogramów. Na tym jednak nie koniec. Potrafią także wykonywać badania w pracowni tomografii komputerowej, badania izotopowe (scyntygraficzne), badania densytometryczne kośćca, elektrokardiograficzne, spirometryczne, elektroencefalograficzne, audiometrię czy też radioterapię odpowiednią techniką.

 

Elektroradiologia w WUMed – studia magisterskie

Studia magisterskie poszerzają zakres kompetencji, między innymi o umiejętność obsługi sieci informacyjnych zarządzających danymi w rentgenodiagnostyce, teleradiologii i radioterapii, możliwość nadzoru merytorycznego nad technikami, licencjatami elektroradiologii w zakresie rentgenodiagnostyki, radioterapii, elektrofizjologii (EKG, EEG, EMG, EOG), ochrony radiologicznej, medycyny nuklearnej, neuroradiologii, radiologii zabiegowej. Magister Elektroradiologii wyróżnia się pogłębioną wiedzą, która pozwala na rozpoznawanie struktur patologicznych na obrazach diagnostycznych, czytanie oraz analizę i interpretację wyników badań obrazowych. Ponadto sprawnie porusza się po uwarunkowaniach prawnych organizacji i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce, medycynie nuklearnej i rezonansu magnetycznego.

 

CSM, czyli nowoczesna baza dydaktyczna

Mówiąc o kształceniu w Warszawskiej Uczelni Medycznej należy wspomnieć o Centrum Symulacji Medycznej, którego bogata infrastruktura służy również studentom nowego kierunku.

Z Centrum Symulacji Medycznej skorzystają także studenci Elektroradiologii. Składa się ono z pracowni umiejętności pielęgniarskich, sali porodowej i opieki położniczej, pracowni symulacji z zakresu BLS - Basic Life Support – podstawowe zabiegi resuscytacyjne, ALS - Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Każda pracownia CSM wyposażona została w system wirtualnej rzeczywistości VR. Nasi studenci ćwiczą w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy. - podkreśla prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed.

Co warto podkreślić, Centrum Symulacji Medycznej będzie na bieżąco udoskonalane i wzbogacane o specjalistyczny, wysokiej jakości sprzęt medyczny. Kolejnym etapem rozwoju pracowni ma być powstanie nowych pomieszczeń, w tym między innymi: pracowni umiejętności chirurgicznych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego z symulatorem karetki oraz salą intensywnej opieki medycznej.

 

Dlaczego warto?

Warszawska Uczelnia Medyczna przyciąga nie tylko nowymi propozycjami nauczania czy nowoczesną bazą dydaktyczną. O wysokim poziomie kształcenia studentów świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, w tym między innymi przyznany już po raz trzeci certyfikat akredytacyjny „Studia z przyszłością”, a także „Złoty Laur Pracodawców”, przyznany za innowacyjność i nowoczesne rozwiązania dydaktyczne, skutkujące przygotowaniem absolwentów do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy.

Pełna oferta dydaktyczna Warszawskiej Uczelni Medycznej dostępna jest na stronie internetowej: wumed.edu.pl

 

Komentarze (0)