Podejmij studia podyplomowe na UKEN w Krakowie

Podejmij studia podyplomowe na UKEN w Krakowie

Studia Kraków - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

04.07.2024

Podejmij studia podyplomowe na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na studia podyplomowe. Rozpoczęła się rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2024/2025. Studia te adresowane są do osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowe umiejętności.

 

Oferta edukacyjna

Pełna oferta na rok akademicki 2024/2025 znajduje się na stronie studiów podyplomowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Uczelnia przygotowała następujące kierunki:

 • Administracja samorządowa,
 • Archikultura-edukator architektoniczny,
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim,
 • E-nauczyciel,
 • Edytorstwo,
 • Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna,
 • Logopedia,
 • Marketing i kreatywna reklama,
 • Matematyka,
 • Metodyka i metodologia pracy socjalnej,
 • Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej,
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego,
 • Organizacja i zarządzanie oświatą,
 • Projektowanie wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej,
 • Social Media Marketing,
 • Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego,
 • Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku,
 • Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej,
 • Zarządzanie w organizacjach pozarządowych.

 

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zachęca do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych i poszerzenia swoich kompetencji. Na każdym etapie rekrutacji, możecie liczyć na pomoc ze strony uczelni. Do zobaczenia w semestrze zimowym!

Komentarze (0)