II edycja MBA Project Managment na WSAiB w Gdyni

II edycja MBA Project Managment na WSAiB w Gdyni

wsaib gdynia

II edycja MBA Project Managment na WSAiB w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzi nabór do II edycji studiów MBA Project Managment. Ta ścieżka kształcenia zadedykowana jest przede wszystkim menadżerom średniego oraz wyższego szczebla, ponieważ oferta dydaktyczna tych studiów ma uzupełniający charakter. W siatkę wpisane są zajęcia, na których słuchacze poszerzą swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami i różnego rodzaju programami.

Ważną część oferty dydaktycznej tworzą również zagadnienia związane z zaawansowaną wiedzą o biznesie. Studenci będą mogli wybrać także jedną z dwóch innowacyjnych ścieżek kształcenia – zarządzanie projektami lub zarządzanie w przemyśle morskim. Warto także podkreślić, że zajęcia na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu prowadzą najlepsi wykładowcy, specjaliści, praktycy oraz akredytowani trenerzy. Zalety MBA Project Managment wykraczają poza wyłączne podnoszenie kwalifikacji.

Studenci otrzymają bowiem międzynarodowe certyfikaty, poznają nowoczesne praktyki zarządzania. I – co najważniejsze – nauka na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu to szansa na nawiązanie nowych, inspirujących branżowych znajomości.

Doktor Artur Kasza jest osobą odpowiedzialną za nowy program studiów MBA Project Managment. Zawodowa sylwetka tego badacza doskonale odzwierciedla poziom kształcenia na tym kierunku, ponieważ to doświadczony facylitator, konsultant, kierownik projektów. To także trener współpracujący z Altkom Akademiom, który projektuje i prowadzi spotkania oraz warsztaty związane z różnymi dziedzinami zarządzania.

Zapisy na www.mbapm.pl

Komentarze (0)