Rekrutacja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Rekrutacja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Studia Kraków - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia Kraków - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Rekrutacja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Osoby, które chciałyby rozpocząć swoją akademicką przygodę z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, mogą wziąć udział w rekrutacji śródrocznej.

Została ona stworzona z myślą o osobach zainteresowanych kształceniem II stopnia na kierunkach takich jak:

  • edukacja techniczno-informatyczna;

  • gospodarka przestrzenna;

  • informatyka.

Na kandydatów czekają studia stacjonarne i niestacjonarne.

Więcej szczegółów na temat rekrutacji: https://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-ii-stopnia/rekrutacja-srodroczna

 

Komentarze (0)