Jedyne takie studia w ofercie AGH!

Jedyne takie studia w ofercie AGH!

Studia Kraków - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

27.01.2022

Jedyne takie studia w ofercie AGH!

Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie uruchamia rekrutację na kierunek Inżynieria Naftowa i Gazownicza – profil praktyczny. Kierunek, prowadzony w formule studiów dualnych, rozpocznie kształcenie studentów od semestru letniego.

Studia te stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na gaz ziemny. Kierunek realizowany będzie w ramach studiów drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym, a co najważniejsze prowadzony będzie w formule studiów dualnych, we współpracy ze spółką GAZ-SYSTEM, właścicielem i operatorem gazowej infrastruktury przesyłowej w Polsce, w tym Terminalu LNG w Świnoujściu.

Najważniejszym założeniem nowego kierunku jest wykształcenie specjalistów, przygotowanych do uczestnictwa w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań współczesnej branży energetycznej. Fakt, że program realizowany będzie w formule studiów dualnych świadczy o tym, iż kształcenie nastawione będzie na pozyskanie wiedzy praktycznej, dostosowanej do potrzeb i wymagań rynku.

Studenci w toku studiów zapoznają się między innymi z zagadnieniami dotyczącymi magazynowania gazu ziemnego, budowy gazociągów i transportu gazu ziemnego, termodynamiki gazu ziemnego, czy zasad zarządzania inwestycjami w inżynierii gazowniczej. Dzięki współpracy ze spółką GAZ- SYSTEM będą mogli liczyć na bogatą ofertę praktyk zawodowych, a na najlepszych czekać będą miejsca pracy i interesujące staże.

Studia dualne dla maksymalnie 20 studentów zostaną uruchomione od semestru letniego bieżącego roku, a rekrutacja jest prowadzona od 10 stycznia br..

Więcej szczegółów na temat studiów dostępna jest pod linkiem:

https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/1/1/17/1/5/18/144

 

 

Komentarze (0)