Administracja

Administracja

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie - kierunki studiów

Administracja  - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie 2021

Studia na kierunku administracja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy prawoznawstwa
 • prawo administracyjne
 • ustrój administracji publicznej
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • europejskie standardy dobrej administracji
 • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

 

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to 26 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Administracja kierowany jest do osób, które myślą o wykonywaniu pracy w szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej oraz różnego rodzaju agendach publicznych, instytucjach Unii Europejskiej, czy organizacjach międzynarodowych. Celem kształcenia jest uzyskanie szerokie wiedzy z wielu dziedzin, takich jak: nauki prawne, ekonomiczne, społeczne.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: podstawy prawoznawstwa, prawo administracyjne, ustrój administracji publicznej, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, europejskie standardy dobrej administracji, zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Administracji w Społecznej Akademii Nauk mogą wykorzystać w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej, organach podatkowych, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania publiczne, działach administracyjnych sądów, prokuratury, działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych, kancelariach prawnych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie? Daniel,  student Administracji mówi:

„Studiuję w Społecznej Akademii Nauk bo to jedna z najlepszych uczelni w kraju. Moim marzeniem jest wejść kiedyś w świat polityki, dlatego uczę się wielu dziedzin – bo właśnie na tym polega Administracja. Jeśli chcecie skończyć studia z głową pełną wiedzy, to moja odpowiedź jest prosta – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tworzenia projektów polityk publicznych,
 • strategii działania organów państwa,
 • przygotowywania projektów aktów prawnych i oceny skutków regulacji,
 • interpretowania przepisów prawnych,
 • zarządzania publicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach administracji centralnej i terenowej,
 • urzędach administracji samorządowej,
 • administracji samorządu zawodowego,
 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania publiczne,
 • podmiotach korzystających z funduszy publicznych,
 • podmiotach ubiegających się o zamówienia publiczne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne / administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne / administracji w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne / administracji w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)