Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość  - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • finansowa ocena projektów inwestycyjnych
 • prawo gospodarcze i finansowe
 • fundusze unijne
 • rachunek i analiza kosztów
 • zarządzanie ryzykiem finansowym
 • zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

 

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to 18 kierunków kształcenia. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Finanse i rachunkowość kierowany jest osób, które myślą o pracy związanej z obsługą finansową i rozliczaniem firm i przedsiębiorstw, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem. Celem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie znajomości finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania rynków i instytucji finansowych, a także analizy podstawowych gospodarczych i finansowych w przedsiębiorstwach, bankach, zakładach ubezpieczeń i samorządach terytorialnych. Finanse i rachunkowość w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: finansowa ocena projektów inwestycyjnych, prawo gospodarcze i finansowe, fundusze unijne, rachunek i analiza kosztów, zarządzanie ryzykiem finansowym, zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej, podatki bezpośrednie i pośrednie w gospodarce, operacje bankowe, marketing bankowy.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości mogą wykorzystać będąc analitykami finansowymi, doradcami finansowymi, księgowymi, pracownikami banku, pośrednikami finansowymi, maklerami giełdowymi, specjalistami do spraw podatków.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie? Martyna,  studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„To, co najbardziej spodobało mi się w ofercie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to nowoczesne specjalności, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Społecznej Akademii Nauk:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rynku usług ubezpieczeniowych,
 • prawa gospodarczego i finansowego,
 • zarządzania rynkiem finansowym,
 • prowadzenia jednostek gospodarczych,
 • planowania finansowego i budżetowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • analityk finansowy,
 • analityk inwestycyjny,
 • doradca finansowy,
 • księgowy,
 • pracownik banku,
 • pośrednik finansowy,
 • makler giełdowy,
 • specjalista do spraw podatków.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)