Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie 2021

Studia na kierunku pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • filozofia człowieka z etyką
 • psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • pedagogika ogólna
 • historia wychowania
 • socjologia wychowania
 • pedagogika społeczna
 • psychologia ogólna
 • teoretyczne podstawy wychowania

 

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to 18 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Pedagogika w SAN w Warszawie kierowany jest do osób, które chcą zrozumieć rzeczywistość wychowawczą i edukacyjną, poznać działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, nauczyć się rozwiązywania problemów społecznych i dydaktycznych. Celem kształcenia jest uzyskanie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie mogą wykorzystać w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach resocjalizacyjnych, organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie? Weronika,  studentka Pedagogiki mówi:

„Studiuję Pedagogikę bo od zawsze chciałam pracować z dziećmi. Studiuję w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, bo chcę się do tej bardzo wymagającej pracy bardzo dobrze przygotować. Program nauczania, który oferuje mi SAN dostosowany jest do obecnej rzeczywistości społecznej i wychowawczej, a także do wymogów rynku pracy i pracodawców. Uczę się rzeczy praktycznych, które wykorzystam w przyszłym zawodzie. To było dla mnie najważniejsze, gdy podejmowałam decyzję o wyborze uczelni. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
 • tworzenia oraz realizacji programów edukacyjnych,
 • analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
 • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
 • prawnych podstaw edukacji dzieci z niepełnosprawnością,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości wychowanków.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej,
 • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego,
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
 • urzędach pracy,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • oświatowych agendach samorządowych,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • poradniach specjalistycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)