Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

23.03.2022

Pedagogika – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w SAN WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika nastawiony jest pozyskanie wiedzy złożonej z różnych obszarów, a zatem wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno- etycznej i psychologicznej, dzięki której możliwe jest zrozumienie ludzi, ich zachowania, a także dokładne poznanie sposobów oraz metod wychowania i kształcenia. W toku studiów studenci poznają metody pracy z dziećmi i dorosłymi, uczą się jak rozwiązywać problemy społeczne, wychowawcze i dydaktyczne, w jaki sposób prowadzić działania z zakresu pomocy społecznej i resocjalizacji. Zaznajamiają się z zagadnieniami diagnozy i terapii pedagogicznej, socjologią pracy, psychologią rozwoju człowieka w cyklu życia.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika wyróżniają się wiedzą, umiejętności i kompetencjami społecznymi, dzięki którym mogą pracować w wielu miejscach; od placówek oświatowo- wychowawczych, przez poradnie pedagogiczno- psychologiczne, po placówki resocjalizacyjne. Naturalnie, lista potencjalnych miejsc pracy na tym się nie kończy, bowiem funkcjonuje wiele innych instytucji, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • filozofia człowieka z etyką
 • psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • pedagogika ogólna
 • historia wychowania
 • socjologia wychowania
 • pedagogika społeczna
 • psychologia ogólna
 • teoretyczne podstawy wychowania

 

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to 18 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Pedagogika w SAN w Warszawie kierowany jest do osób, które chcą zrozumieć rzeczywistość wychowawczą i edukacyjną, poznać działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, nauczyć się rozwiązywania problemów społecznych i dydaktycznych. Celem kształcenia jest uzyskanie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie mogą wykorzystać w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach resocjalizacyjnych, organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie? Weronika,  studentka Pedagogiki mówi:

„Studiuję Pedagogikę bo od zawsze chciałam pracować z dziećmi. Studiuję w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, bo chcę się do tej bardzo wymagającej pracy bardzo dobrze przygotować. Program nauczania, który oferuje mi SAN dostosowany jest do obecnej rzeczywistości społecznej i wychowawczej, a także do wymogów rynku pracy i pracodawców. Uczę się rzeczy praktycznych, które wykorzystam w przyszłym zawodzie. To było dla mnie najważniejsze, gdy podejmowałam decyzję o wyborze uczelni. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
 • tworzenia oraz realizacji programów edukacyjnych,
 • analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
 • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
 • prawnych podstaw edukacji dzieci z niepełnosprawnością,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości wychowanków.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej,
 • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego,
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
 • urzędach pracy,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • oświatowych agendach samorządowych,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • poradniach specjalistycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Komentarze (0)