Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza ekonomiczno- finansowa
 • badania marketingowe
 • biznesplan
 • zarządzanie jakością
 • komunikacja marketingowa
 • prawo pracy

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to 14 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty oraz menedżera i kierownika w różnorodnych organizacjach. Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej to także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: analiza ekonomiczno- finansowa, badania marketingowe, biznesplan, zarządzanie jakością, komunikacja marketingowa, prawo pracy, nauka o przedsiębiorstwie, zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Prowadzone przedmioty uczą zarządzania strategicznego oraz konstruktywnego uczestniczenia w organizacyjnych procesach podejmowania decyzji, oceniania wpływu otoczenia na zjawiska i procesy zarządzania, przygotowywania i podejmowania decyzji zarządczych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Mogą także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Szkoła Główna Handlowa w Warszawie opinie? Igor, student  II-stopnia Zarządzania mówi:

„Wybrałem Zarządzanie nie tylko po to, aby zdobyć interesującą mnie wiedzę. Wybrałem ten kierunek także dlatego, aby rozwinąć w sobie pewne cechy, które do tej pory były nieco uśpione. Aby zrobić użytek z wykształconych umiejętności trzeba mieć charakter, znać sztukę negocjacji, umieć się komunikować. Tego również uczę się na Zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • złożonych procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach i otaczającym je świecie,
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjami i procesami zarządzania,
 • planowania i kontrolowania realizacji projektu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach,
 • w instytucjach finansowych,
 • w jednostkach administracji gospodarczej,
 • w jednostkach doradczych,
 • w jednostkach projektowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Zarządzanie otwiera się wraz z rejestracją w specjalnym internetowym systemie dla kandydatów. W jej ramach należy wykonać następujące kroki ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zbiór różnorodnych dokumentów, które składają tylko ci kandydaci, którzy zostali poinformowani o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. O jakie dokumenty dokładnie chodzi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna traktowana jest jako przepustka do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, zatem kandydat który tej opłaty nie wniesie nie będzie brał udziału w naborze na studia. Obowiązująca kwota oraz numer konta bankowego podana jest w systemie rekrutacyjnym ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Rekrutacja na Zarządzanie obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia:

 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony),
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony),
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony),
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony).

Należy zwrócić uwagę na to, że w procesie rekrutacji na SGH nie brane są pod uwagę wyłącznie wyniki maturalne. Dodatkowym elementem kwalifikacji jest test z zakresu wiedzy o przedsiębiorczości, do którego musi podejść każdy kandydat. Nie trzeba oddzielnie się na niego zapisywać; poprzez uzupełnienie wszystkich danych w systemie i wniesienie opłaty rekrutacyjnej automatycznie zostajemy zgłoszeni do testu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W procesie rekrutacji na Zarządzanie brane są pod uwagę osiągniecia z takich konkursów jak ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

Komentarze (0)