Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Kielcach

Pedagogika - Społeczna Akademia Nauk w Kielcach

Społeczna Akademia Nauk w Kielcach to 8 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika , prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki na kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach jest zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej służącej procesom dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Istotne jest zrozumienie postaw ludzi oraz pozyskanie umiejętności kształtowania ich świadomości, wartości, odpowiedzialności. Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach to poznanie metod pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki w SAN w Kielcach mogą wykorzystać w przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, świetlicach szkolnych, ośrodkach szkolno- wychowawczych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach poprawczych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Kielcach opinie? Basia,  studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Społeczną Akademię Nauk najbardziej cenię za nowoczesne podejście do kształcenia. Wybrałam tę uczelnię ze względu na ciekawy program nauczania, interesujące specjalności i znamienite grono pedagogów. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania możliwości i potrzeb oraz wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • organizowania i prowadzenia poradnictwa indywidualnego i grupowego,
 • organizowania i prowadzenia poradnictwa wychowawczego dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych,
 • konstruowania projektów działalności placówek edukacyjnych,
 • czytania aktów prawnych i tworzenia konstrukcji prawnych,
 • prowadzenia pracy korekcyjno- kompensacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach może znaleźć zatrudnienie :

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
 • w placówkach socjalizacyjnych,
 • w świetlicach środowiskowych,
 • w świetlicach szkolnych,
 • w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • w ośrodkach adopcyjnych,
 • w rodzinnych domach dziecka.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Kielcach

Komentarze (0)