Położnictwo

Położnictwo

12.03.2024

Położnictwo – Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka rekrutacja 2024/2025

Położnictwo należy do najdawniejszych dziedzin uprawniania medycyny, a zajmuje się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Położnictwo ściśle związane jest z ginekologią, a współczesny wymiar poszerzył obszar o zagadnienia związane z procesem rozrodu oraz problemami planowania rodziny. Studia w tym zakresie prowadzi Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka, przygotowująca do podjęcia pracy w renomowanych ośrodkach w kraju i poza jego granicami.

Studia na kierunku położnictwo w WUMED WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Położnictwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety, dziecka i jej rodziny. W toku studiów studenci poruszają się po zagadnieniach reprezentujących nauk medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne i humanistyczne. Zaznajamiają się między innymi z: technikami położniczymi i przyjmowania porodu, zasadami etyki zawodu położnej, budową i funkcjami organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, zasadami promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz modelami opieki położniczej nad kobietą w każdym okresie życia i stanie zdrowia.

 

Program studiów i przedmioty

Położnictwo główne przedmioty:

 • anatomia,
 • zdrowie publiczne,
 • położnictwo i opieka położnicza,
 • etyka zawodu położnej,
 • fizjologia,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • embriologia i genetyka,
 • prawo medyczne,
 • podstawy opieki położniczej,
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu,
 • neonatologia i opieka neonatologiczna,
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Położnictwa zdobywają obszerną wiedzę teoretyczną, ale oprócz tego rozwijają wiele istotnych umiejętności praktycznych. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych, sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej, wykonywania badań niezbędnych do monitorowania przebiegu ciąży, przeprowadzania badań fizykalnych, stosowania właściwych metod i technik opieki położniczej dostosowanych do stanu zdrowia i sytuacji położniczej kobiety rodzącej, prowadzenia porodu, wystawiania recept na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, czy udzielania pierwszej pomocy.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Położnictwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach psychologii, pedagogiki, prawa medycznego, promocji zdrowia, ginekologii i zasad opieki ginekologicznej, jak również rehabilitacji w położnictwie, neonatologii i ginekologii. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, klinikach, poradniach specjalistycznych, szkołach rodzenia.

 

Opinie

Studia w Warszawie to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć praktyczne wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie położnictwa i związać życie zawodowe z tą profesją. Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru szkoły wyższej nierzadko sprawia kłopoty, dlatego, aby rozwiać wszelakie wątpliwości dowiedzmy się – jakie ma Warszawska Uczelnia Medyczna opinie? Martyna, studentka Położnictwa mówi:

„Każda dziedzina medycyny jest ważna, ale położnictwo wydaje się szczególne, wyjątkowe. Dlatego bardzo istotne jest to, aby jak najlepiej przygotować się do wykonywania tego zawodu. Wybrałam studia w Warszawskiej Uczelni Medycznej ponieważ oferują one pozyskanie wiedzy praktycznej, czyli pewnego i solidnego wykształcenia.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Położnictwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej:

Absolwent kierunku Położnictwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym i czynnościowym,
 • fizjologii poszczególnych układów i narządów organizmu,
 • neonatologii i opieki neonatologicznej,
 • prowadzenia i przyjmowania porodu,
 • monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,
 • sprawowania opieki nad matką i noworodkiem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Położnictwo:

Absolwent kierunku Położnictwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • szpitalach,
 • klinikach,
 • poradniach specjalistycznych,
 • szkołach rodzenia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Komentarze (0)