Resocjalizacja

Resocjalizacja

Resocjalizacja

05.04.2023

Resocjalizacja – Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie rekrutacja 2023/2024

Resocjalizacja jest odmianą procesu wychowawczego. To ogół zabiegów wychowawczych i terapeutycznych, które mają przywrócić osobom niedostosowanym społecznie prawidłowy kontakt ze społeczeństwem. Resocjalizacja to dziedzina, w której spotykają się różne zagadnienia: psychopatologia, psychologia społeczna, prawo, czy kryminologia. Wyraźnie ukazuje to program nauczania, realizowany w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie, w której mogą kształcić się osoby zainteresowane pomaganiem niedostosowanym społecznie jednostkom i uczestnictwem w readaptacji społecznej osób z najtrudniejszych środowisk.

Studia na kierunku resocjalizacja w AEH WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Resocjalizacja w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie szczegółowej wiedzy z obszaru nauk społecznych, z największym akcentem położonym na zagadnienia dotyczące psychologii, antropologii, kryminologii i prawa. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z: systemami resocjalizacyjnymi w Polsce i na świecie, najnowszymi metodami i programami resocjalizacyjnymi, zasadami projektowania i prowadzenia procesu resocjalizacji i działań profilaktyczno- terapeutycznych, jak również technikami pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą z różnych grup społecznych oraz różnych profilach psychologicznych.  

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Resocjalizacja w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie prowadzone są w oparciu o program, na który składają się między innymi takie przedmioty jak:

 • biologiczne podstawy zachowania,
 • podstawy socjologii,
 • patologie społeczne,
 • wprowadzenie do kryminologii i kryminalistyki,
 • psychologia edukacyjno- wychowawcza,
 • polski system resocjalizacyjny i penitencjarny,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • diagnoza indywidualna, środowiskowa i rodzinna,
 • psychopatologia,
 • edukacja i doradztwo zawodowe w resocjalizacji

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Resocjalizacja w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie posiadają dogłębną i sprecyzowaną wiedzę oraz jasno określone umiejętności. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: programów profilaktycznych w resocjalizacji, interwencji kryzysowej, resocjalizacji przez aktywizację zawodową, psychologii uzależnień, ewidencji penitencjarnej, psychologii społecznej, psychospołecznych aspektów kary pozbawienia wolności. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach szkolno- wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, świetlicach środowiskowych, schroniskach dla nieletnich, służbach mundurowych, placówkach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

 

Opinie

Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Resocjalizację, należy wybrać odpowiednią uczelnię, gwarantującą pozyskanie jak najlepszego przygotowania do tej niełatwej i wymagającej działalności. Czy warto podjąć naukę w AEH? Jakie ma Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie opinie? Kamila, studentka Resocjalizacji mówi:

„Resocjalizacja nie jest łatwym kierunkiem, ponieważ praca w tym zakresie również do łatwych nie należy. To studia dla osób zdeterminowanych, cierpliwych, ale i kreatywnych. Oczywiście, oprócz cech charakteru bardzo ważna jest wiedza, a na studiach w AEH ma ona wymiar praktyczny.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Resocjalizację w AEH Warszawa:

Absolwent kierunku Resocjalizacja w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • polskiego systemu resocjalizacyjnego i penitencjarnego,
 • prawa karnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • psychologii rozwoju człowieka,
 • systemów resocjalizacyjnych i penitencjarnych na świecie,
 • diagnozy indywidualnej, środowiskowej i rodzinnej,
 • psychopatologii,
 • konstruowania programów socjoterapeutycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Resocjalizacja:

Absolwent kierunku Resocjalizacja w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zakładach karnych,
 • aresztach śledczych,
 • ośrodkach szkolno- wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • świetlicach środowiskowych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • służbach mundurowych,
 • placówkach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Komentarze (0)