Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

22.04.2023

Psychologia w biznesie – Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Psychologia jest dziedziną, która znajduje zastosowanie w wielu obszarach, a jednym z nich jest współczesny biznes. Dzięki psychologii możliwe jest przede wszystkim badanie zachowania, postaw i emocji ludzi związanych z organizacją biznesową, jak również odpowiednie reagowanie na określone sytuacje, czy też prowadzenie skutecznej komunikacji i prawidłowych relacji z klientami. Psychologia w biznesie to także kierunek studiów oferowany przez Akademię Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, nastawiony na pozyskanie umiejętności analizowania i oceniania zachowania różnych grup społecznych.

Studia na kierunku psychologia w biznesie w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w biznesie w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, złożonej z zagadnień reprezentujących psychologię, nauki o zarządzaniu oraz ekonomię. Studenci zaznajamiają się z mechanizmami psychologicznymi mającymi bezpośredni wpływ na postrzeganie pieniądza, wartości, inwestycji oraz na zachowania w biznesie, mechanizmami wywierania wpływu, zasadami projektowania działań marketingowych, jak również zasadami prowadzenia szkoleń i prezentacji biznesowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Psychologia w biznesie w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie prowadzone są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • komunikacja społeczna,
 • psychologia emocji i motywacji,
 • psychologia decyzji,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zarządzanie kompetencjami,
 • psychologia zachowań konsumenckich

 

Specjalności

Studenci kierunku Psychologia w biznesie otrzymują do wyboru dwie specjalności: Psychologię w zarządzaniu projektami oraz Psychologię HR i customer experiens. Pierwsza z nich pozwala dokładnie zapoznać się z metodami i technikami zarządzania projektami, zasadami planowania projektów i zarządzania ich realizacją, zasadami zarządzania zespołem projektowym, czy też zarządzaniem ryzykiem, natomiast druga nastawiona jest na przybliżenie zagadnień związanych z projektowaniem modeli biznesowych, zarządzaniem relacjami z klientem, czy też strategiami human resources.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Psychologia w biznesie w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach zarządzania projektami, analizy biznesowej, budowania lojalności klienta, budowania wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa, budżetowania projektów, zarządzania zmianą, czy marketingu szeptanego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako: specjaliści do spraw zarządzania projektem, specjaliści do spraw public relations, specjaliści do spraw relacji społecznych, specjaliści do spraw HR.

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w biznesie w ANS TWP:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod i technik zarządzania projektami,
 • planowania projektów,
 • mediacji i negocjacji,
 • projektowania modeli biznesowych,
 • zarządzania relacjami z klientem,
 • mechanizmów wywierania wpływu,
 • determinantów podejmowania decyzji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia w biznesie:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • specjalista do spraw relacji społecznych,
 • specjalista w dziale sprzedaży,
 • specjalista do spraw rozwiązywania konfliktów,
 • specjalista do spraw zarządzania projektem,
 • specjalista do spraw public relations,
 • specjalista do spraw HR.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Komentarze (0)