Budowa dróg i mostów

Advertisement

Budowa dróg i mostów

Budowa dróg i mostów

23.04.2023

Budowa dróg i mostów – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Budowa dróg i mostów to kierunek o praktycznym wymiarze kształcenia, który pozwala zdobyć jasno określoną wiedzę oraz pozyskać umiejętności wykorzystywania jej podczas procesu budowy i utrzymania elementów sieci komunikacyjnej, z uwzględnieniem infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej oraz wodnej śródlądowej. Wiedza ta dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem i utrzymaniem elementów infrastruktury komunikacyjnej, która towarzyszy budowie i eksploatacji sieci komunikacyjnej.

Studia na kierunku budowa dróg i mostów w WAT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Budowa dróg i mostów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej z zagadnień reprezentujących inżynierię lądową, geodezję i transport. Studenci zaznajamiają się między innymi z: mechaniką gruntów i metodami określania parametrów podłoża budowlanego, korzystaniem z dokumentacji geodezyjnej, zasadami ogólnego kształtowania konstrukcji, mechaniką budowli, technologią i organizacją robót budowlanych przy budowie dróg, mostów, lotnisk i dróg kolejowych, jak również procedurami zarządzania jakością robót budowlanych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Budowa dróg i mostów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie prowadzone są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka,
 • chemia materiałów budowlanych,
 • hydraulika i hydrologia,
 • materiały budowlane w budownictwie komunikacyjnym,
 • elementy budownictwa kubaturowego,
 • technologia robót budowlanych,
 • kierowanie procesem inwestycyjnym

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Budowa dróg i mostów nabywają licznych umiejętności praktycznych. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: klasyfikowania obiektów budowlanych, ustrojów nośnych konstrukcji i elementów układów konstrukcyjnych, klasyfikowania i dokonywania zestawienia obciążeń oddziałujących na obiekty budowlane, wykonywania rysunków, przeprowadzania analizy statycznej i wytrzymałościowej, interpretowania wyników badań geotechnicznych podłoża gruntowego ze względu na posadowienie obiektów budowlanych, projektowania procesów budowlanych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Budowa dróg i mostów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Przygotowani są między innymi do: projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej, kierowania robotami budowlanymi, zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury, optymalnego planowania robót remontowych i modernizacyjnych, czy też wykonywania przestrzennych analiz przepustowości sieci drogowej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: pracowniach konstrukcyjno- projektowych, miejskich zakładach dróg i komunikacji, zarządach dróg, ulic i mostów, przedsiębiorstwach wykonawczych, zarządach dróg wojewódzkich i powiatowych, ośrodkach badawczo- rozwojowych. Co ważne, mogą ubiegać się o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

 

Opinie

Budowa dróg i mostów bywa zazwyczaj specjalnością, jednak kandydaci na studia w Warszawie mogą podjąć naukę w tym zakresie w ramach osobnego, konkretnego kierunku. Czy warto studiować w uczelni prowadzącej tej kierunek? Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Rafał, student Budowy dróg i mostów mówi:

„WAT to jedna z najlepszych uczelni w kraju, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dyplom ukończenia to przepustka do kariery zawodowej, to dokument, który naprawdę coś znaczy.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budowę dróg i mostów w Wojskowej Akademii Technicznej:

Absolwent kierunku Budowa dróg i mostów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mechaniki gruntów i metody określania parametrów podłoża budowlanego,
 • rozwiązywania zagadnień hydraulicznych i zastosowania hydrologii w ocenie oddziaływań środowiskowych,
 • zasad grafiki inżynierskiej i rysunku technicznego,
 • mechaniki budowli i analizy konstrukcji,
 • zasad fundamentowania,
 • technologii i organizacji robót budowlanych przy budowie dróg, mostów, lotnisk i dróg kolejowych,
 • procedur zarządzania jakością robót budowlanych,
 • prowadzenia produkcji budowlanej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Budowa dróg i mostów:

Absolwent kierunku Budowa dróg i mostów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • pracowniach konstrukcyjno- projektowych,
 • miejskich zakładach dróg i komunikacji,
 • zarządach dróg, ulic i mostów,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • zarządach dróg wojewódzkich i powiatowych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budowa dróg i mostów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)