Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

06.06.2023

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet WSB Merito w Toruniu rekrutacja 2023/2024

Bezpieczeństwo wewnętrzne to zagadnienie złożone, jednak można je rozumieć w dość prosty sposób, a zatem jako rozmaite narzędzia przeciwdziałające zagrożeniom, jakie mogą występować wewnątrz państwa. Kierunek Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, oferowany przez Uniwersytet WSB Merito w Toruniu pokazuje, że dbałość o bezpieczeństwo jest jednym z zadań administracji; zadań, których wykonywanie wymaga określonych narzędzi. Co ważne, realizowany program opracowany został we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym z obszaru bezpieczeństwa i administracji, co daje gwarancję zdobycia praktycznego wykształcenia, opartego na aktualnej wiedzy, jak również solidne przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w UNIWERSYTET WSB MERITO TORUŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień odnoszących się do funkcjonowania organów administracji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z: zasadami kierowania instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny, działaniem organów administracji publicznej, narzędziami wspomagającymi zarządzanie bezpieczeństwem, jak również informatycznymi systemami bezpieczeństwa. Oprócz tego, dowiadują się jak rozpoznawać zagrożenia, przeciwdziałać zagrożeniom oraz naprawiać ich skutki.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu prowadzone są w oparciu o bogaty program nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak:

 • instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • ustrój administracji RP,
 • prawo administracyjne,
 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • socjologia bezpieczeństwa,
 • legislacja administracyjna,
 • źródła prawa i proces decyzyjny Unii Europejskiej,
 • bezpieczeństwo gospodarcze,
 • kontrola i audyt bezpieczeństwa,
 • procedura administracyjna

Studenci Administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego, oprócz rozbudowane programy nauczania, otrzymują możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań za sprawą proponowanych specjalności, do których należą: Administracja bezpieczeństwa publicznego oraz Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności. Dzięki nim poznają między innymi: zasady prawidłowego organizowania i nowoczesnego zarządzania pracą jednostek administracji publicznej, zasady zarządzania logistycznego w warunkach sytuacji kryzysowej, techniki negocjacji i mediacji w administracji, zasady organizowania i funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, jak również metody wykrywania zjawisk patologicznych w administracji.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: socjologii bezpieczeństwa, komunikacji kryzysowej, ochrony infrastruktury krytycznej, odpowiedzialności organów administracji za bezpieczeństwo publiczne. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: urzędach gminnych, urzędach miejskich, urzędach wojewódzkich, centrach zarządzania kryzysowego, służbach mundurowych.

 

Opinie

Połączenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji z zagadnieniami bezpieczeństwa wewnętrznego wydaje się niezwykle trafne i niemal naturalne, jednak zazwyczaj obszary te omawiane są w ramach osobnych kierunków. Chcąc pozyskać wiedzę złożoną z tych dwóch zakresów należy wybrać studia w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet WSB Merito w Toruniu opinie? Adam, student kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne mówi:

„Studiowany przeze mnie kierunek pokazuje, że Uniwersytet WSB Merito jest nowoczesną uczelnią, która proponuje pozyskanie wykształcenia, na które faktycznie istnieje zapotrzebowanie na rynku. To uczelnia, w której każdy odnajdzie swoje miejsce, bo prócz ciekawych kierunków są tutaj wspaniali ludzie, tworzący świetną atmosferę.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne :

Absolwent kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • narzędzi oceny potencjalnych zagrożeń,
 • zasad zarządzania procesem bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • informatycznych systemów bezpieczeństwa,
 • prawa zamówień publicznych,
 • zasad zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych,
 • funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • urzędach gminnych,
 • urzędach miejskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • służbach mundurowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Komentarze (0)