Cyberbezpieczeństwo - studia online

Cyberbezpieczeństwo - studia online

Cyberbezpieczeństwo - studia online

10.10.2023

Cyberbezpieczeństwo – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Omawiając zagadnienie bezpieczeństwa zwracamy uwagę na to, że pojawiają się nowe metody i udoskonalenia w przeciwdziałaniu zagrożeniom, jak również – będące „efektem ubocznym” rozwoju technologicznego – nowe techniki i sposoby naruszania ładu i porządku. Dochodzimy tym samym do pojęcia cyberbezpieczeństwa, które z roku na rok zyskuje na znaczeniu, staje się coraz istotniejsze, a nakłady na jego usprawnianie rosną. Cyberbezpieczeństwo to proces, mający na celu ochronę danych i systemów wewnętrznych przed tzw. cyberatakami. O cyberatakach słyszał prawie każdy, jak również niejeden z nas stał się ich ofiarą. Konsekwencją tych działań jest najczęściej wyciek poufnych danych, na czym tracą zarówno prywatne przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Problem wydaje się palący, dlatego potrzeba kształcenia specjalistów w tym zakresie jest niezwykle duża. Naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom wychodzi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, która w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzi specjalność poświęconą cyberbezpieczeństwu.

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo - studia online w WSKZ
Forma studiów online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie w ramach specjalności Cyberbezpieczeństwo w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego umożliwia pozyskanie obszernej wiedzy praktycznej dotyczącej bezpieczeństwa w obszarze sieci informatycznych i ochrony danych. Studenci zaznajamiają się między innymi z: przestępczością komputerową, zagrożeniami w cyberprzestrzeni, wywiadem i kontrwywiadem gospodarczym, metodami wykrywania zagrożeń i przeciwdziałania im, jak również technikami chroniącymi przed terroryzmem i cyberterroryzmem. Wspomnieliśmy o tym, że Cyberbezpieczeństwo jest specjalnością prowadzoną w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, dzięki czemu studenci poszerzają zakres swoich wiadomości o zagadnienia dotyczące między innymi bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej czy funkcjonowania sił zbrojnych.

 

Program studiów i przedmioty

Cyberbezpieczeństwo to specjalność, którą można wybrać w toku kształcenia w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Oznacza to, że można pozyskać znacznie szerszą wiedzę na temat bezpieczeństwa i tym samym powiększyć obszar swoich kompetencji. Oznacza to również, że studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych rozmaitym zagadnieniom, a plan zajęć złożony jest między innymi z takich przedmiotów jak:

 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
 • przestępczość komputerowa i patologie w cyberprzestrzeni,
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych,
 • bezpieczeństwo danych w chmurze,
 • audyt systemów informatycznych,
 • zarządzanie ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa

 

Praca po studiach

Cyberbezpieczeństwo w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to propozycja, której celem jest wykształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa sieciowego czy ochrony danych, sprawnie poruszających się po tajnikach rozpoznawania, przeciwdziałania oraz reagowania na zagrożenia. Co zrozumiałe, przed wysoko wykwalifikowanymi specjalistami szeroko otwierają się możliwości zawodowe. Mogą oni znaleźć zatrudnienie między innymi w: działach IT różnego rodzaju przedsiębiorstw, przedsiębiorstwach prowadzących sklepy internetowe, firmach konsultingowych, organach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się audytem bezpieczeństwa, służbach mundurowych.

 

Opinie

Nie można ukrywać, że cyberbezpieczeństwo stanowi coraz istotniejszy profil kształcenia. Rynek potrzebuje specjalistów w tym zakresie, reagując na nieustanny wzrost zagrożenia. Propozycja WSKZ, umożliwiająca prowadzenie studiów przez Internet powinna zainteresować w szczególności tych, którzy pragną kształcić się na własnych zasadach oraz łączyć naukę z pracą bądź innymi aktywnościami. Czy warto skorzystać z tej propozycji? Jakie ma Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego opinie? Jacek, student Cyberbezpieczeństwa mówi:

„Studiowanie Cyberbezpieczeństwa w formie online to najlepsza opcja kształcenia. Można zdobyć ważne i poszukiwane na rynku wykształcenie, pozyskać cenne umiejętności, a wszystko to prowadząc naukę we własnym tempie, w wygodny sposób. WSKZ to miejsce oferujące zdobycie nowoczesnego wykształcenia nowoczesną metodą, do której każdy się przekona od pierwszych zajęć.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Cyberbezpieczeństwo w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego:

Absolwent specjalności Cyberbezpieczeństwo w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • przestępczości komputerowej i patologii w cyberprzestrzeni,
 • bezpieczeństwa systemów komputerowych,
 • wykrywania cyberataków,
 • bezpieczeństwa danych w chmurze,
 • audytu systemów informatycznych,
 • regulacji prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Cyberbezpieczeństwo:

Absolwent specjalności Cyberbezpieczeństwo w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących sklepy internetowe,
 • działach IT różnego rodzaju przedsiębiorstw,
 • organizacjach zajmujących się audytem bezpieczeństwa,
 • firmach konsultingowych,
 • organach administracji publicznej,
 • służbach mundurowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Komentarze (0)