Logistyka - studia online

Logistyka - studia online

Logistyka - studia online

10.10.2023

Logistyka – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Kilkanaście lat temu nastąpił rozkwit studiów logistycznych. Logistyka jako kierunek wyższego kształcenia biła rekordy popularności, uczelnie poszerzały o nią swoje oferty dydaktyczne bądź rozbudowywały programy o nowe specjalności, a chętnych do nauki przybywało. Co ciekawe, kiedy Logistyka stała się modna i popularna wiele osób uważało, że popularność tej dziedziny spowodowana jest jej nowoczesnością. Prawdą jest, że logistyka to niezwykle interesująca dziedzina, ale z nowoczesnością nie ma wcale aż tak wiele wspólnego. Jak to? Otóż, aby poznać historię logistyki musielibyśmy cofnąć się do czasów starożytnego Egiptu, w którym opracowywano sposoby transportu i magazynowania żywności oraz różnego rodzaju towarów. A jak wygląda współczesna logistyka? O tym dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

Studia na kierunku logistyka - studia online w WSKZ
Forma studiów online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z licznych zagadnień, stanowiącej podstawę do operacyjnego zarządzania logistycznego. Na czym polega interdyscyplinarność tego kierunku? Na tym, że w toku studiów można zapoznać się z problemami reprezentującymi różne dyscypliny – od ekonomii po zarządzanie – a przy tym rozwinąć jasno określone umiejętności. Studenci Logistyki zaznajamiają się między innymi z: zagadnieniami z obszaru matematyki i statystyki, metodami i technikami zarządzania organizacjami, podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, zasadami zarządzania finansami przedsiębiorstwa, wpływem właściwości towarów na realizację procesów logistycznych, elementami składowymi procesów i systemów logistycznych, elementami infrastruktury logistycznej czy logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Oprócz tego, poznają zasady przewozu towarów niebezpiecznych, informatyczne narzędzia w działalności transportowo- spedycyjnej oraz zasady zarządzania ryzykiem.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego prowadzone są w oparciu o program, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka z elementami statystyki,
 • charakterystyka kosztów w logistyce,
 • organizacja i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • ekonomika transportu,
 • projektowanie procesów logistycznych,
 • normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce,
 • systemy informatyczne w logistyce

 

Nabywane umiejętności

Logistyka to bardzo złożone zagadnienie, dlatego studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych rozmaitym zagadnieniom, które odnoszą się do różnych dyscyplin. Co zrozumiałe, pozyskanie wiedzy teoretycznej to tylko połowa sukcesu, bowiem działalność zawodowa wymaga również konkretnych umiejętności. Studenci w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego nabywają umiejętności między innymi w zakresie: analizowania i interpretowania procesów zarządzania, zarządzania procesem produkcyjnym i usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowych, określania strategii zarządzania łańcuchem dostaw, analizowania podstawowych procesów w technologii transportu, stosowania podstawowych metod i technik w zarządzaniu jakością procesów logistycznych, projektowania procesów gospodarczych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie propozycje dla osób kończących studia może mieć rynek pracy? Absolwenci Logistyki w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to wysokiej klasy specjaliści, wyróżniający się rozległą wiedzą i licznymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: zarządzania cyklem życia wyrobu, logistyki produkcji, optymalizacji procesów logistycznych, obsługi celnej w przepływie towarów i usług, prognozowania w logistyce, metod i technik sprzedaży usług logistycznych. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach usługowych, centrach logistycznych, centrach dystrybucyjnych, firmach transportowych, centrach magazynowych, instytucjach i jednostkach administracji państwowej.

 

Opinie

Logistyka od lat cieszy się sporym zainteresowaniem kandydatów, ponieważ pozwala pozyskać praktyczne wykształcenie, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku. Odnalezienie tego kierunku w ofertach dydaktycznych uczelni nie jest żadnym problemem, jednak którą z nich wybrać, jeśli planujemy podjąć studia w trybie online? Kandydaci powinni zapoznać się z propozycją omawianej przez nas szkoły wyższej. Jakie ma Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego opinie? Paulina, studentka Logistyki mówi:

„Logistyka studiowana online w WSKZ to z jednej strony zdobywanie konkretnego wykształcenia, a z drugiej strony rozwijanie umiejętności poruszania się po nowych technologiach. Dwa w jednym. Warto? Oczywiście, że warto.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • stosowania aparatu matematycznego w badaniach procesów logistycznych,
 • podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami,
 • logistyki zaopatrzenia,
 • logistyki dystrybucji,
 • organizacji i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • zarządzania produkcją i usługami,
 • metod i technik sprzedaży usług logistycznych,
 • prawa celnego i transportowego,
 • zasad prowadzenia działalności spedycyjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • centrach logistycznych,
 • centrach dystrybucyjnych,
 • firmach transportowych,
 • centrach magazynowych,
 • instytucjach i jednostkach administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Komentarze (0)