Ochrona danych osobowych - studia online

Ochrona danych osobowych - studia online

Ochrona danych osobowych - studia online

10.10.2023

Ochrona danych osobowych – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Zagadnienie ochrony danych osobowych staje się coraz istotniejsze, ponieważ każdego dnia dochodzi do naruszania prywatności i wykradania informacji. Zanim przejdziemy do obrony przed bezprawnym wykorzystywaniem danych osobowych, warto wiedzieć czym one w ogóle są? Dane osobowe to wszelkie informacje, dzięki którym możemy zidentyfikować konkretną osobę. Oznacza to, że do danych osobowych możemy zaliczyć między innymi: imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, numer telefonu, czy adres e- mail. Ponadto, wśród danych osobowych występują tzw. dane wrażliwe, wymagające szczególnego zabezpieczenia, a są nimi na przykład dane dotyczące zdrowia, poglądów politycznych czy przekonań światopoglądowych. Na czym polega zatem ochrona danych osobowych? To przede wszystkim zestaw przepisów i regulacji prawnych, które dotyczą sposobów przetwarzania, tworzenia i zbierania danych. Co mówią te przepisy? Kiedy znajdują zastosowanie? O tym dowiedzą się te osoby, które wybiorą Ochronę danych osobowych, czyli specjalność realizowaną w ramach kierunku Administracja.

Studia na kierunku ochrona danych osobowych - studia online w WSKZ
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na specjalności Ochrona danych osobowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności, które wydają się niezbędne w dzisiejszej, erze cyfrowej. Studenci zaznajamiają się między innymi z: prawem o ochronie danych osobowych, zagadnieniami bezpieczeństwa informatycznego, zasadami i procedurami przetwarzania danych, bezpieczeństwem sieci i systemów, przepływem danych osobowych między krajami, jak również zasadami audytu w ochronie informacji. Ponadto, uczą się jak identyfikować, oceniać i minimalizować ryzyko, które wiąże się z naruszeniem ochrony danych osobowych, a także chronić infrastrukturę informatyczną przed zagrożeniami.

 

Program studiów i przedmioty

Jakie przedmioty znajdują się w programie? Studenci Ochrony danych osobowych w WSKZ uczestniczą w zajęciach poświęconych podstawom bezpieczeństwa informatycznego, procedurom przetwarzania danych, przepisom regulującym nowoczesne technologie czy zasadom tworzenia zabezpieczonych systemów komputerowych. W programie odnajdziemy zatem takie przedmioty jak:

 • systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • postępowanie sądowe w związku z naruszeniem prawa ochrony danych osobowych,
 • bezpieczeństwo procesu wytwarzania dokumentów niejawnych,
 • szacowanie ryzyka i audyt w ochronie informacji,
 • informacje prawnie chronione,
 • organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych

 

Praca po studiach

Ochrona danych osobowych to specjalność nie tylko ciekawa, ale i bardzo istotna we współczesnym świecie. To specjalność, która zbiera wszystkie elementy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w różnych aspektach. Dzięki bogatemu programowi absolwenci sprawnie poruszają się po zagadnieniach: cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, analizy ryzyka, tworzenia polityk ochrony danych czy zarządzania incydentami. Powiedzieć, że posiadane przez nich umiejętności są cenne, to jak nie powiedzieć nic. A gdzie mogą je wykorzystać? Pracując między innymi w: organach administracji państwowej, instytucjach audytorskich, prywatnych przedsiębiorstwach czy jednostkach samorządowych.

 

Opinie

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do wagi kształcenia w zakresie ochrony danych osobowych. Propozycji edukacyjnych w tej problematyce przybywa, jednak większość z nich oferuje naukę w stacjonarnej formie. A co ze studiami w trybie online? Osoby poszukujące możliwości zdobywania wiedzy w tej formule powinny zainteresować się omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego opinie? Monika, studentka specjalności Ochrona danych osobowych mówi:

„Studia online w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to nie tylko możliwość zdobycia praktycznego wykształcenia, ale również olbrzymia oszczędność czasu i pieniędzy. Co dla mnie ważne, nie muszę wyjeżdżać z rodzinnego miasta, aby się uczyć. Mogę to robić na własnych zasadach, w dowolnym miejscu.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ochronę danych osobowych w WSKZ:

Absolwent specjalności Ochrona danych osobowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawnych aspektów ochrony i dokumentacji ochrony danych osobowych,
 • organizacji i funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych,
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • postępowania sądowego w związku z naruszeniem prawa ochrony danych osobowych,
 • bezpieczeństwa procesu wytwarzania dokumentów niejawnych,
 • audyt w ochronie informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Ochrona danych osobowych:

Absolwent specjalności Ochrona danych osobowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • organach administracji państwowej,
 • instytucjach audytorskich,
 • prywatnych przedsiębiorstwach,
 • jednostkach samorządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Komentarze (0)