Psychologia

Psychologia

Psychologia

22.12.2023

Psychologia – Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie 2024/2025

Psychologia to kierunek, który bezdyskusyjnie możemy nazwać wyjątkowym. Dlaczego? Żyjemy w czasach, których charakter oddają takie słowa jak: pośpiech, natłok czy przesyt. Każdego dnia jesteśmy świadkami istotnych odkryć i wydarzeń. Rozwija się nauka, postęp technologiczny zdecydowanie przyspiesza, a informacje – także te nieprawdziwe – niemal atakują z każdej strony. Pomimo to, psychologia cieszy się olbrzymim powodzeniem wśród kandydatów na studia, co pokazuje, że młodzi ludzie w centrum swoich zainteresowań stawiają człowieka i jego emocje. Psychologia to nauka o nas samych. Dzięki kształceniu można zrozumieć mechanizmy zachowania nie tylko innych, ale i siebie. Studia to pasjonująca podróż, dzięki której można zdobyć perspektywiczne wykształcenie, znajdujące zastosowanie w wielu obszarach, w tym między innymi w medycynie.

Studia na kierunku psychologia w UMMSC, UM UMSC
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy nie tylko z obszaru samej psychologii, ale również nauk medycznych. Studenci zaznajamiają się między innymi z: odpowiednią terminologią, specyfiką przedmiotową i metodologiczną, anatomią i fizjologią układu nerwowego, zasadami działania procesów emocjonalnych, rodzajami pomocy psychologicznej, specyfiką funkcji poznawczych czy zasadami prowadzenia badań. Ponadto, mogą wybrać jedną spośród dwóch specjalności. Są nimi: Psychologia kliniczna oraz Psychoterapia i pomoc psychologiczna.

Pierwsza skupia się wokół zagadnień związanych z psychopatologią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i największy nacisk kładzie na opanowanie umiejętności planowania procesów diagnostycznych. Druga natomiast pozwala zapoznać się z podstawami psychoterapii i poszczególnymi nurtami psychoterapeutycznymi, jak również działaniami na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego w społeczeństwie.

 

Program studiów i przedmioty

Psychologia jest kierunkiem realizowanym w systemie jednolitych studiów magisterskich, w ramach którego nauka trwa dziesięć semestrów. Łatwo odgadnąć, że w toku kształcenia studenci spotykają się z licznymi zagadnieniami i poszukują odpowiedzi na wiele pytań. Bogaty program porusza takie kwestie jak między innymi:

 • biologiczne podstawy zachowania
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • procesy poznawcze
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychologia społeczna
 • psychometria
 • diagnoza psychologiczna
 • pomoc psychologiczna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Psychologii w Uczelni Medycznej zdobywają obszerną i złożoną wiedzę. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że uczą się także wykorzystywać ją w praktycznym działaniu. Rozwijają umiejętności przede wszystkim w zakresie obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkiego zachowania.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Psychologii w Uczelni Medycznej wyróżniają się obszerną wiedzą oraz umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: procesów poznawczych, motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, adaptacyjnych zdolności intelektualnych, zmienności ludzkiego zachowania, diagnozy psychologicznej czy psychopatologii. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, jednostkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

 

Opinie

Psychologia od lat zajmuje najwyższe pozycje w rozmaitych rankingach popularności. Duże zainteresowanie tym kierunkiem sprawia, że oferowany jest przez wiele uczelni, co niektórym kandydatom może utrudniać proces wyboru. Którą uczelnię wybrać? Która najlepiej przygotuje do wejścia na rynek pracy? Która oferuje praktyczny profil kształcenia? Podejmując studia w Warszawie warto prześwietlić omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej- Curie opinie? Sylwia, studentka Psychologii mówi:

„Uczelnia Medyczna to uczelnia dla osób, które mają na siebie konkretny pomysł i dobrze wiedzą, czego oczekują od studiów. To miejsce, w którym można zdobyć wykształcenie pod okiem praktyków, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Warto tutaj studiować.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Uczelni Medycznej:

Absolwent Psychologii w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologicznych podstaw zachowania,
 • metodologii badań psychologicznych,
 • dylematów etycznych związanych z praktyką psychologiczną,
 • procesów poznawczych,
 • emocji i motywacji,
 • osobowości,
 • psychometrycznych koncepcji inteligencji,
 • psychologii społecznej,
 • teorii rozwoju psychicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Psychologii:

Absolwent Psychologii w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • jednostkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Komentarze (0)